Läs senare

3 frågor …

Aktuellt… till Anvar Jusufbegovic, förskolechef i Hallsbergs kommun, som har deltagit i Skolverkets pågående samråd om en ny läroplan för förskolan.

av Per Hagström
03 Okt 2017
03 Okt 2017

Varför engagerar du dig i den nya läroplanen?
– Jag försöker läsa på och delta i debatten om förskolan på olika sätt. I det här fallet ville jag bidra med synpunkter utifrån hur vi ser på läroplanen i Hallsberg.

Är det någon fråga som intresserar dig särskilt?
– Ja, undervisningsbegreppet. På senare år har förskolan övergått till att bli mer av en skolform och just undervisningen i förskolan är ett av mina stora intressen.

Vad tycker du om Skolverkets förslag i den delen?
– Jag och flera andra som var med på samrådsmötet framförde att undervisningsbegreppet skulle behöva ett eget avsnitt.
– I det nuvarande förslaget förekommer begreppet på olika ställen i läroplanen men det skulle behövas en sammanhängande text som förtydligar och fördjupar.

ur Lärarförbundets Magasin