Läs senare

Det svåra valet: SD i skolan eller inte?

Supervalåret har hittills präglats av bråk, blockader och tumult i skolorna. Diskussionen om Sverigedemokraternas rätt att delta tycks hetare än innehållet i de politiska debatterna. För rektorerna innebär det mycket säkerhetsarbete.

02 Jun 2014

Bild: Nicke Johansson
 
En timme innan den politiska debatten ska börja på Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg är det säkerhetsmöte inne på skolledningens kontor. Gymnasiechef Mikael O Karlsson lägger upp strategin tillsammans med två civilklädda dialogpoliser och två väktare.
– Vi hoppas och tror att det kommer att gå lugnt till. Vi har inte fått några andra indikationer, inleder Mikael O Karlsson mötet.

Debatten arrangeras på initiativ av skolans elevkår. För dem liksom för skolledningen har det varit självklart att bjuda in samtliga riksdagspartiers ungdomsförbund. Rättsläget är numera klart, skolor får inte neka partier tillträde till skolan på grund av deras ideologi. Det har slagits fast i flera beslut från JO och Göteborgs kommun har också tagit policybeslut i samma riktning.

Men det är under förutsättning att säkerheten kan garanteras. Vid en debatt på skolan inför valet 2010 knycklade uppretade elever ihop Sverigedemokraternas valaffischer och kastade dem på ungdomsförbundets företrädare. Senare utsattes även SDU:s bil för stenkastning. Det och vinterns protester på andra skolor i landet har fått Mikael O Karlsson att ändra upplägget.

– Vi har bestämt att inte ha några bokbord. En debatt i aulan är enklare att kontrollera. Det är mer självklart att vi kan gå in och styra eller bryta.

Det finns två riskmoment, säger han. Dels när SDU:s företrädare anländer, dels under själva debatten. I båda fallen är det i första hand skolans rektorer som ska försöka lugna ner stämningen. I andra hand ska väktare och polis ingripa.

Så långt in i mötet ringer Mikael O Karlssons telefon. SDU:s företrädare är på väg och en av poliserna går ut för att eskortera in dem. De är rädda att bli påhoppade.

Det bestäms att SDU:s företrädare ska föras in i aulan före debatten när de flesta elever är upptagna med annat. Trappan upp till podiet ska tas bort för att öka det psykologiska avståndet mellan publik och politiker, och väktarna ska sitta ned under debatten för att väcka så lite onödig uppmärksamhet som möjligt. Det är också därför dialogpoliserna är civilklädda och ytterligare sex poliser avvaktar något kvarter bort.

Strax efter klockan tolv börjar aulan att fyllas med elever. Mikael O Karlsson står vid ingången för att hålla koll på vilka som anländer och funderar på vad som krävs för att han ska gå in och bryta en debatt.

– Det är svårt att avgöra vad som är en kränkning eller vad som är okej att säga. Det måste få vara en livlig debatt också. Man får använda sin erfarenhet och magkänsla för att avgöra var gränsen går, säger han och fortsätter:

– Jag tror inte att det blir några problem med podiet. De är nog professionella och det är relativt enkelt att gå in och avbryta dem. Det är svårare när det kommer från andra hållet.

Debattens inramning är starkt antirasistisk. Den inleds med att Elevkåren visar en egenproducerad film med budskapet att det är jätteviktigt att gå och rösta i EU-valet för att värna de mänskliga rättigheterna och stoppa de fascistiska partier som är på frammarsch. Därefter presenteras partierna och Elevkåren ser till att de får en gemensam applåd.

Efter SDU:s anförande hörs spridda burop och några elever håller upp en skylt med texten ”Inga rasister på vår skola”. SDU:s företrädare pratar bland annat om att värna svenska traditioner och begränsa invandringen, men inget av de andra partierna plockar upp den tråden. I stället rör sig diskussionen mest kring skola, frihet och jämställdhet.

Publiken är med på noterna. Eleverna ställer frågor och applåderar efter de flesta inlägg i debatten. Även SDU:s inlägg får applåder. Trots en del hårda ordväxlingar och beskyllningar fortlöper det hela utan störningar.

Efteråt är Mikael O Karlsson nöjd. Redan nästa vecka är det några andra elever som arrangerar en debatt om EU. Dit är kandidater till EU-parlamentet från de fyra största partigrupperna inbjudna.

– Jag tycker att det är viktigt med politiska debatter. Det är en del av skolans demokratiska uppdrag. I stället för att neka partier utrymme måste vi lära oss att argumentera. För en del kan det också bli en kick att själva engagera sig i ett parti eller någon organisation.

På andra skolor har det inte gått lika lugnt till. På Globala gymnasiet i Stockholm blockerade elever ingången när SDU kom, på Carlforsska gymnasiet i Västerås avbröts ett bokbord efter kraftiga protester mot SDU och en politiker­dag som två gymnasier i Borlänge anordnade fick avbrytas efter att SDU:s representanter angripits av elever.

På Söderslättsgymnasiet i Trelleborg ställdes ett planerat studiebesök av SD:s Jimmie Åkesson in.

– Någon vecka innan arrangemanget fick vi information om att personer från Malmö skulle komma hit, säger Magnus Wikström, verksamhetschef på Söderslättsgymnasiet.

– Vi bedömde att risken för att obehöriga skulle ta sig in på skolans område var stor. Det handlade alltså inte om våra egna elever eller vår personal.

Sverigedemokraterna protesterade mot det inställda besöket. Men Magnus Wikström säger att det gjordes för att garantera elevers och personals säkerhet.

– Vi gör ingen skillnad mellan partier. Vi ser det som ett misslyckande att vi inte kunde genomföra studiebesöket.

Händelsen har medfört att Söderslättsgymnasiet har skapat en tydlig policy. I stället för allmänna politiska besök är det upp till lärarna att bjuda in politiker som en del av undervisningen. Det kan till exempel vara en debatt för eller emot EU.

– Då spelar partitillhörigheten mindre roll. I stället är det något särskilt ämne som diskuteras.

Utöver det kommer skolan, som den alltid gör inför val, att arrangera en lokalpolitisk debatt i Folkets park. Dit är alla partier i fullmäktige inbjudna.

ur Lärarförbundets Magasin