Ingår i temat
Facklig samverkan
Läs senare

Här får chefernas rättigheter plats

Var sjätte vecka blir Uppsalas rektorer påminda om att de är arbetstagare. Då är det dags för arbetsplatsträff med skolområdescheferna.

01 Feb 2016
Här får chefernas rättigheter plats
Catharina Swedman är stolt över att Uppsala numera har arbetsplatsträffar för rektorer. Foto: Mikael Wallerstedt

Dörren till samlingssalen i ett av kommunens hus i Uppsala öppnas. Ut kommer ett gäng biträdande rektorer. De är tvungna att lämna rektorsmötet när det nu övergår i arbetsplatsträff (APT) för alla grundskolerektorer.
– Första gången blev vi lite chockade när våra chefer sa att alla biträdande rektorer skulle gå. Vi var helt oförberedda på det. Men när man tänker efter är det nog rätt. Skolområdescheferna är ju inte deras chefer, det är det ju vi som är, säger Catharina Swedman, rektor för årskurs 3–5 på Björklinge skola, två mil norr om Uppsala.

Därmed sätter hon direkt fingret på något intressant. Nämligen mellanchefers dubbla roller. Ibland chef, ibland anställd. Men oftast chef.

– Det är lätt att glömma bort att vi också är medarbetare och anställda. Jag gör det i alla fall väldigt ofta, konstaterar Catharina Swedman.

Framme vid storbildsskärmen inleder grundskolechefen Lars Romanus arbetsplatsträffen med en kort tillbakablick på vad som genomfördes under förra läsåret.

– Så brukar vi inte göra. Det tog visserligen ganska mycket tid men jag tycker det var bra. Man tror att det inte händer så mycket men det gör det, kommenterar Catharina Swedman efteråt.Foto: Mikael WallerstedtTill exempel har ansvaret för köksverksamheten, skolval och skolskjuts lyfts bort från rektorerna. Dessutom finns numera stöd att få i lokalfrågor och upphandlingen av IT-utrustning har blivit centraliserad. Allt saker som rektorerna har önskat att få hjälp med. Arbetsbelastningen är deras absolut största fråga. Det framkom inte minst i den psykosociala arbetsmiljöenkäten som också genomfördes under förra läsåret.

När Lotta Åkerman, en av tre skolområdeschefer för grundskolan, tar över mikrofonen efter Lars Romanus genomgång säger hon att hon inte kan låta bli att fråga om rektorerna känner sig mindre arbetsbelastade nu. Svaret hon får är spridda skratt. För även om en hel del har lyfts från rektorernas bord har annat hamnat där i stället.

– Vi har ju ett dubbelt uppdrag från stat och kommun som inte alltid går ihop. Jag tror inte att det finns någon rektor här i kommunen som jobbar mindre än 45–50 timmar i veckan, säger Catharina Swedman.

När skratten tystnat övergår Lotta Åkerman till det som dagens arbetsplatsträff egentligen ska handla om. Nämligen chefernas förslag till handlingsplan för rektorernas arbetsmiljö under det här läsåret.

– När det gäller det som står om den fysiska arbetsmiljön är det ju vi som era chefer som måste stämma av er fysiska arbetsmiljö. Samtidigt är det ni själva som gör skyddsrond, säger hon och återkommer till dilemmat med rektorernas dubbla roller som både anställda och chefer.

– Men vi behöver inte göra det här svårare än det är. Om ni har något fysiskt arbetsmiljöproblem har ni ansvar att meddela er chef det, fortsätter Lotta Åkerman.Foto: Mikael WallerstedtEfter ytterligare några introducerande ord om förslaget blir det bråttom. Den kvarvarande tiden räcker bara till sju minuters gruppdiskussion och lika många minuters gemensam slutdiskussion.

Vid Catharina Swedmans bord kommer diskussionen snabbt in på den fysiska arbetsmiljön. Eller rättare sagt på problemet med att det inte finns några särskilda pengar avsatta till den. Därmed hamnar rektor lätt i ett läge där hen känner sig tvungen att prioritera bort sin egen arbetsmiljö för att något annat inte ska bli lidande.

– Mitt skrivbord har till exempel fastnat i höjt läge så nu kan jag bara stå och jobba. Men vad ska jag göra, det är ju svindyrt att köpa ett nytt, säger Gabriella Ekström Filipsson, rektor på Nya Stordammens skola, och får de andra att skratta.

– Nej men, rent krasst, vad gör man? Jag har inte ens ett höj- och sänkbart skrivbord, säger Katarina Östlund, rektor på Skyttorps skola och Vattholma skola.

– Köp ett, svarar Ragni Åkerlund, rektor på Pluggparadiset, bestämt och får medhåll av Per Asplund, rektor på Bergaskolan.

– Annars visar vi inte att den fysiska arbetsmiljön är viktig. Vad vi gör sänder signaler till vår personal, tycker han.

Att fler känner igen sig i dilemmat blir tydligt när det några minuter senare är dags för gemensam slutdiskussion. En grupp vill att det ska tas fram en kommun­gemensam miniminivå för vilken kontors­utrustning som ska vara standard. Detta för att varje rektor inte ska behöva väga sitt eget behov av höj- och sänkbart skrivbord, eller ergonomiskt riktigt utformad stol, mot nya läroböcker eller en lärartjänst till.

En rektor påpekar dock att han tycker att handlingsplanens fokus på den fysiska arbetsmiljön är konstig. ”Ingen rektor går in i väggen på grund av den.”

– Vi ska jobba vidare med den psykosociala arbetsmiljön när vi är klara med vår kartläggning. Men vi måste också jobba med den fysiska arbetsmiljön, svarar Lotta Åkerman.

Några inlägg senare är tiden ute och Lotta Åkerman tackar alla närvarande för i dag. Efteråt är Anders Pettersson, också han skolområdeschef, nöjd med dagens arbetsplatsträff även om han tycker att det kändes svårt tidsmässigt.

– Vi har avsatt en halvtimma till APT vid varje rektorsmöte. Jag kan känna att det är för lite tid. Kanske kan man ta lite längre tid vid något tillfälle så att vi hinner fördjupa oss i någon fråga. Men samtidigt är det viktigt att vi har arbetsplatsträff vid varje tillfälle, säger han och fortsätter:

– Själva rubriceringen gör att det blir mer fokus på rektorernas förutsättningar.

Han får medhåll av Catharina Swedman. Hon är stolt över att Uppsala sedan ungefär ett år har arbetsplatsträffar för sina rektorer var sjätte vecka.

– Det är en fråga som vi har drivit tillsammans båda fackförbunden.

Arbetsplatsträffarna är viktiga, tycker hon, eftersom de sätter fokus på rektor som anställd.

– På arbetsplatsträffarna kan vi prata på ett annorlunda sätt om våra rättigheter. På min skola är vi två rektorer men på en del skolor är rektorn ensam utan en biträdande. Då behövs det här forumet ännu mer, säger Catharina Swedman.

Fast även hon anser att tiden för arbetsplatsträffen är väl kort.

– Jag tycker att vi skulle kunna hålla på till klockan 17. Inte blir vi piggare bara för att vi får gå hem en halvtimme tidigare. Jag tycker det skulle ge mer att få prata färdigt. Nu kan man få känslan av att de här frågorna inte är så viktiga.

Jämfört med de arbetsplatsträffar som rektorerna har med sina medarbetare är deras egna både mer sällan och kortare.

– Jag tror inte att någon rektor har mindre än en timma APT i månaden med sina anställda, säger Catharina Swedman.

En annan förändring som hon skulle vilja se är att varje skolområdeschef höll arbetsplatsträff med sitt skolområdes rektorer i samband med områdesmötena varannan till var tredje vecka i stället för som i dag.

– Vinsten skulle bli att vi kom ännu närmare de frågor som berör oss, tror Catharina Swedman.

APT för rektorer i Uppsala

  • Hålls var sjätte vecka.
  • 30 minuter avsätts.
  • 55 rektorer deltar tillsammmans med tre skolområdeschefer och grundskolechefen.

Alla artiklar i temat Facklig samverkan (8)

ur Lärarförbundets Magasin