Läs senare

Hit går skolledarna

Skolledare som byter karriär blir ofta chefer på annat håll. Men många blir också lärare igen.

28 Jan 2016

Grafik: Henrik Malmsten

Att skolledare ofta byter jobb är något de flesta känner till. Men det är även vanligt att rektorer och förskolechefer hoppar av yrket helt och byter karriär. Av 6 716 skolledare 2009 hade 2 768 lämnat yrket fyra år senare. De flesta skolledare som byter jobb blir verksamhetschefer utanför skolans område. Många blir också administratörer eller lärare igen. Det visar en unik undersökning som Chef & Ledarskap har gjort med hjälp av Statistiska centralbyrån (SCB).
Eva Salander i Umeå är en av många som lämnat skolledarrollen. Hon gick från att vara förskolechef, rektor och enhetschef – allt i en och samma tjänst, till en mellanchefsroll vid Umeå universitet.

– Det blev mindre splittrat och kändes väldigt bra – jag hann med allt på ett helt annat sätt än tidigare.

Anledningen till att Eva Salander sökte ett annat jobb var den orimliga arbetsbelastningen. Hon tror att det är av samma skäl som många andra väljer att lämna skolledarrollen.

– Det är inte rimligt att man ska ha det pedagogiska ansvaret, det ekonomiska och ansvaret för fastighetsfrågor och allt.

Eva Salander hade budgetansvar även i den nya rollen vid universitetet, men den känslan var inte lika betungande.

– Som rektor kände jag att bristen på medel kunde ha direkt påverkan på barnens framtid.

Att bli skolledare igen ställer sig Eva Salander sig tveksam till. Just nu är hon utvecklingsledare vid Umeå universitet, en tjänst utan personalansvar.

– Nu när jag har små barn också är det oerhört mycket lättare. Jag tror inte jag skulle klara att vara rektor just nu. Men man ska aldrig säga aldrig.

ur Lärarförbundets Magasin