Läs senare

Höga påslag för skolledarna

AktuelltSkolledarna fick bra utdelning i förra årets löneöversyn. Men ”ansvarsavståndet” till lärarna minskade.

av Per Hagström
23 Maj 2017
23 Maj 2017

Lite motvilligt medger förskolechef Jeanette Kennerfalk att hon är nöjd med förra årets lönepåslag för skolledarna i Kalmar kommun.
– Det ingår inte i mitt fackliga uppdrag att vara nöjd, men med en höjning på 8,7 procent är jag ändå det.

Det är högre än i länet som helhet. Flera faktorer ligger bakom framgången. De lokala facken har trummat in att bra skolor kräver duktiga skolledare. Dessutom har förvaltningschefen i Kalmar varit lyhörd och själv lyft fram skolledarlöner som en viktig fråga.

Lärarnas goda löneutveckling på senare år har också gett draghjälp. Inte bara rektorer utan även förskolechefer har kunnat rida på den vågen, enligt Jeanette Kennerfalk.
– Ja, eftersom vi inte gör någon skillnad på förskolechefer och rektorer här. Uppdraget är detsamma. Det är bara åldern på barnen som skiljer.

Lönen ska inte bestämmas av barnens längd och skostorlek. Ann-Charlotte Gavelin Rydman

Ser man till landet i stort så var löneökningen för landets kommunala förskolechefer 4,3 procent förra året, enligt partsgemensam statistik. Rektorerna fick en aningen större höjning på 4,7 procent. På arbetsmarknaden som helhet steg lönerna bara med 2,4 procent. Trots att skolledarna hamnade över snittet är Ann-Charlotte Gavelin Rydman, ordförande för Lärarförbundet Skolledare, inte nöjd.
– Jämför man med marknaden i stort så fick vi en bra ökning. Men vi har långt kvar tills vi når samma lönenivå som andra chefer med samma ansvar, säger hon.

Vad tjänar de chefer som ni jämför er med?
– Runt 60 000 kronor.

Lärarförbundets förhandlingschef Mathias Åström räknar, enligt Lärarnas tidning, med att lärarna fick en löneökning på uppemot 6 procent förra året. Då ingår de statliga lönesatsningarna. Det innebär att avståndet i lön mellan lärare och skolledare minskade, vilket är ett problem, enligt Ann-Charlotte Gavelin Rydman:
– Vi tycker det är helt rätt att höja lärarnas löner men då måste våra löner följa med. Annars kommer ingen att söka skolledaruppdrag.

Statistiken visar att löneutfallet varierar stort över landet. Ökningen i Kalmar län för skolledarna på 6–7 procent kan jämföras med Gotlands län där ökningen blev betydligt blygsammare 2–3 procent.
– Hur tänker huvudmännen på Gotland? Har de så god tillgång till skolledare att de kan riskera att tappa några genom att inte betala rimliga löner, undrar Ann-Charlotte Gavelin Rydman.

Nej, det är inte så man tänker, enligt Eva Edin, HR-chef på utbildnings- och arbetslivsförvaltningen.
– Vi har haft ett par år med generellt låga löneökningar eftersom vi har haft problem med ekonomin.

Men nu blir det ändring, enligt Eva Edin.
– Vi kommer att satsa särskilt på skolledarna i år. De statliga satsningarna har gjort att lärarlönerna har höjts dramatiskt i förhållande till skolledarna och det är inte okej.

Statistiken för riket visar att förskolechefer tjänar ett par tusenlappar mindre än rektorer. Den skillnaden vill Lärarförbundet Skolledare jämna ut.
– Vi har varit drivande i Nationell samling för läraryrket för att alla skolledare ska kallas rektorer. Vi menar att lönen inte ska bestämmas av barnens längd och skostorlek, säger Ann-Charlotte Gavelin Rydman.

ur Lärarförbundets Magasin