Läs senare

Hon leder utredning om elevhälsan

AktuelltRegeringen har tillsatt en ny utredning om elevhälsa och stöd. Resultatet kan ge viktiga verktyg för skolledare, enligt Åsa Karle, särskild utredare.

av Enikö Koch
22 Aug 2017
22 Aug 2017
Åsa Karle. Foto: Olle Melkerhed

Stödet brister i många skolor och en hög andel elever i årskurs nio, särskilt pojkar, når inte upp till kunskapskraven. Det anger regeringen som ett skäl till att tillsätta en ny utredning om elevhälsan och hur stödet i skolan kan organiseras och förbättras.

Åsa Karle, regionchef på Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), som har en bakgrund som rektor i Uppsala, tror att skolledare kan få mycket nytta av utredningens resultat.
– Elevhälsan är ju ett sådant viktigt stöd för rektor för att klara skollagens krav. Utredningen kommer bland annat lyfta fram det som fungerar, och det kommer naturligtvis att underlätta för skolledare.

På vilket sätt kan det underlätta?
– Det kommer att ge stöd i att kunna organisera och strukturera de kompetenser och resurser man har på bästa sätt. Vi hoppas kunna visa det som fungerar bra och också visa vad som ger långsiktiga resultat för att klara kunskapskraven.

Regeringen fattade beslut om utredningen den 20 juli och Åsa Karle ska enligt direktiven inhämta synpunkter från intressenter på området, bland annat från skolledare.
– Det är viktigt att få input från dem som jobbar operativt i skolan, säger hon.

Utredningen ska redovisas senast den 20 januari 2019.

Det kompensatoriska uppdraget i fokus

Utredningen Bättre möjligheter för elever i de obligatoriska skolformerna att nå de kunskapskrav som minst ska nås ska:

  • Kartlägga och analysera brister i stödarbetet samt föreslå hur arbetet kan förbättras.
  • Analysera hur elevhälsoarbetet kan utvecklas och föreslå insatser som kan bidra till att skapa ett mer aktivt och väl fungerande elevhälsoarbete och därmed stärka elevhälsans kompensatoriska roll.
  • Analysera om beslut om att inte flytta upp en elev till närmast högre årskurs ska kunna överklagas. Vid behov föreslå nödvändiga författningsändringar.

Källa: Utbildningsdepartementet

ur Lärarförbundets Magasin