Hyrrektorers beslutanderätt ifrågasätts

Att rekrytera en kompetent rektor kan vara en utdragen process. Många huvudmän väljer att hyra in rektorer från bemanningsföretag för att täcka upp … Fortsätt läsa Hyrrektorers beslutanderätt ifrågasätts