Läs senare

Inga statliga pengar till skolledares lönelyft

De flesta av landets största kommuner ratar rektorerna och förskolecheferna i Lärarlönelyftet. Det visar Chef & Ledarskaps undersökning.

24 Aug 2016

Foto: Magnus Torle

Regeringen satsar tre miljarder kronor på att lyfta lönerna för särskilt kvalificerade lärare från höstterminen. Efter flera turer klargjorde till slut regeringen att även skolledare kan omfattas.
Men då krävs att skolledarna ska vara legitimerade lärare eller förskollärare och ha arbetsuppgifter som ”till största del består av undervisning eller hör till undervisningen eller andra uppgifter av pedagogisk natur”.

Chef & Ledarskap ringde till landets 30 största kommuner och tre av de största friskoleföretagen. Nästan ingen av dem planerar att låta skolledarna omfattas av Lärarlönelyftet.

• 16 av kommunerna – däribland landets tre största kommuner Stockholm, Göteborg och Malmö – och Engelska skolan svarar att skolledarna inte, eller troligen inte, kommer att omfattas.

• Bara en kommun – Huddinge – svarar att de troligen ska omfattas.

• 12 kommuner samt Academedia och Kunskapsskolan hade ännu inte bestämt sig.

Förhandlingschef Katarina Blomberg på Göteborgs stad:

– Jag uppfattar regeringens förordning och Skolverkets föreskrifter som att ingen av våra skolledare har ett arbete som uppfyller kriterierna. Det är helt enkelt ingen av dem som undervisar minst 75 procent.

Einar Fransson, produktionsdirektör för Välfärd skola på Nacka kommun:

– Vi anser att det här är ett lärarlönelyft. Skolledarna får vi uppvärdera i den ordinarie löneprocessen.

Peter Westergård, rektor på Rinnebäcksskolan i Kävlinge, har viss förståelse för att många huvudmän väljer bort skolledarna eftersom signalerna från regeringen har varit otydliga.

– Men om vi inte kan locka rektorer med bra löner tappar vi hela utvecklingen av skolan.

Just i hans kommun Kävlinge kommer dock skolledarna att omfattas av Lärarlönelyftet.

ur Lärarförbundets Magasin