Läs senare

Lagförslag kan sätta rektorer i svår sits

AktuelltLärarförbundet gör tummen upp för förslaget att ge flyktingar uppehållstillstånd för gymnasiestudier. Men andra instanser varnar för svåra etiska dilemman för skolpersonalen.

av Per Hagström
31 Jan 2017
31 Jan 2017

Det är ”varken rimligt eller lämpligt” att lärares och skolledares bedömningar av ny­anländas studieaktivitet och resultat ska avgöra om de får stanna i landet. Det skriver Sveriges skolledarförbund i sitt yttrande över ett lagförslag från regeringen.

Skolverket påpekar i sitt remissvar att rektorers beslut kan bli avgörande för uppehållstillståndets längd. Det kan försätta dem i en ”utsatt situation och påverka deras relation med eleverna”, enligt myndigheten.

Johanna Jaara Åstrand.

Förslaget berör nyanlända ungdomar som riskerar utvisning som en följd av att flyktingpolitiken skärptes i november 2015. Det går ut på att ungdomarna ska kunna gå klart gymnasiet innan de skickas tillbaka till sina hemländer. Dessutom ska det finnas en chans till permanent uppehållstillstånd.

Men för att det ska bli aktuellt med uppehållstillstånd på dessa grunder krävs att ungdomen deltar ”aktivt” i utbildningen eller har ”fullföljt” den. Sveriges skolledarförbund uttrycker allvarlig oro över den roll som lärare och skolledare därmed får i processen kring uppehållstillstånd.

Lärarförbundet skriver i sitt remissyttrande att kraven på aktiva studier och fullföljd utbildning måste definieras tydligare för att bli rättssäkra. Men sammanfattningsvis är förbundet positivt till förslaget. Fokus har legat på att hitta en pragmatisk lösning för att ge elever rätt till uppehållstillstånd över gymnasietiden, enligt Johanna Jaara Åstrand, förbunds­ordförande. Hon betonar att det kommer att krävas en fortsatt dialog om de praktiska effekterna.

– Visar det sig att förslaget får helt orimliga konsekvenser för lärares och skolledares myndighetsutövning så förväntar jag mig att man tar hand om detta.

Regeringens lagförslag kommer nu att lämnas till lagrådet för yttrande innan det kan bli aktuellt med en proposition till riksdagen.

ur Lärarförbundets Magasin