Läs senare

Ledaren sätter tonen för samtalsklimatet

06 Dec 2016

Donald Trump är nu världens mäktigaste man. Jag vet inte vad ni tycker, men för mig känns detta inte alls bra. Först ville vi inte tro att han skulle kunna vinna och bli vald. Nu vill vi gärna tro att han inte kommer att få igenom så mycket av sina idéer. Risken finns att vi har fel även denna gång.
Klart är ju att det får följder både i stort och smått när någon som använder sig av lögner, påhopp och förolämpningar av sina motståndare, av etniska grupper, yrkesgrupper, kvinnor och vid något tillfälle även funktionshindrade, når en hög maktpost.
I amerikanska skolor, säger ett av USA:s största lärarfack, har man redan kunnat se att mobbning och trakasserier blivit vanligare i spåren på Trumps kampanj. Om uppgifterna stämmer är det inte helt förvånande. Ledare sätter tonen på såväl arbetsplatser som i samhället. Ledarskap spelar roll och det är bland annat därför som den som har ledarrollen måste agera balanserat och själv sätta det samtalsklimat arbetsplatsen ska ha.
Temat i det här numret av Chef&Ledarskap, som för övrigt är årets sista utgåva, handlar om just mobbning och trakasserier. Alldeles för många elever i den svenska skolan utsätts för mobbning. För många handlar det om rent fysiskt våld men allt oftare om trakasserier via internet och sociala medier. Här kan övergrepp ske, eller en hatstorm snabbt blåsa upp, och få stor spridning och oanade konsekvenser, vilket var precis vad som hände i Göteborg för några år sedan. Vi har rest dit och besökt de skolor som var mer eller mindre inblandade i det så kallade Instagrammålet, där trakasserier på nätet ledde till upplopp bland gymnasielever. Det blev ett uppvaknande för hela staden och har lett till ett förebyggande arbete för att slippa liknande händelser igen.

Du är enligt lagen skyldig att skydda eleverna mot trakasserier.

Men förebyggandet måste starta tidigt. Därför har vi även besökt en F–6-skola på Öland som deltar i ett treårigt projekt i samarbete med Friends för att stävja mobbning. En viktig del i det arbetet är att kartlägga vad som oroar eleverna och sedan förstås åtgärda det så snabbt som möjligt.
Som rektor och skolledare är du inte bara viktig för att sätta tonen och stämningen på din arbetsplats. Du är ju också enligt lagen skyldig att skydda eleverna mot trakasserier, kränkningar och diskriminering. Ansvaret sträcker sig också till det som sker på nätet – om och när det har en koppling till skolan.
En av de viktigaste uppgifterna för skolledaren är att se till att personalen har utbildning och kompetens för att kunna jobba med frågorna. När Skolinspektionen granskar skolornas arbete mot mobbning är det just i det förebyggande arbetet som man oftast konstaterar brister. Vi hoppas att detta nummer ger dig några handgripliga tips på hur du förbättrar det arbetet, för en hel del pekar på att det nu kan bli viktigare än någonsin.

ur Lärarförbundets Magasin