Läs senare

Mer extra pengar till friskolelärare

23 Aug 2016

Friskolorna får betydligt mer pengar att fördela per lärare från det statliga lärarlönelyftet än de kommunala skolorna. Det avslöjar nätsajten Altinget.

Orsaken är att Skolverkets beräkningsmodell grundar sig på hur många elever skolorna har haft i genomsnitt de senaste tre åren. Och eftersom friskolorna har lägre lärartäthet blir friskolornas pott större. Sammantaget rör det sig om 3000 kronor mer per lärare och år i genomsnitt, enligt Altingets beräkning.

 

ur Lärarförbundets Magasin