Läs senare

”Modiga chefer vågar visa upp hur de jobbar”

Chefer ska visa hur de jobbar och hur långt de kommit på sin digitala resa, betonar Bitte Henriksson, utvecklingsledare på barn- och utbildningsförvaltningen i Västerås.

28 Jan 2016

Chefer ska visa hur de jobbar och hur långt de kommit på sin digitala resa, betonar Bitte Henriksson, utvecklingsledare på barn- och utbildningsförvaltningen i Västerås.

Vad innebär ”att använda digitala verktyg i pedagogiken”?

– Man jobbar på nya sätt och kan individualisera undervisningen bättre. Man kan skapa nya arbetsuppgifter som uppmuntrar eleverna att söka information, lösa problem och producera saker.

Kan man inte göra det utan digitala verktyg?

– Med verktygen kan man göra undervisningen mycket mer motiverande för eleverna. Man kan synliggöra lärandet.

Hur då?

– Genom att eleverna publicerar det de producerat. De blir mer motiverade när de inte bara gör det för läraren, utan även för andra.

Gäller det både skolan och förskolan?

– Ja, men kanske inte lika mycket i förskolan eftersom barnen inte producerar själva i lika hög grad där. Men även barnen i förskolan kan ta egna foton och göra böcker. De kan dokumentera vad de gjort utan att behöva skriva.

Hur kan personal använda digitala verktyg i kollegialt samarbete?

– Genom att dokumentera i bild får de ett bra underlag för att se vad som händer i klassrummet och reflektera tillsammans. De kan få syn på sådant som de annars skulle missa och kan på så sätt förbättra verksamheten.

Vad är det de får syn på?

– Det finns lärare som sätter upp en kamera eller lärplatta i klassrummet och spelar in sig själva när de håller en genomgång. På det sättet kan man utveckla sig själv som pedagog. Man kan också ge feedback på ett smidigt sätt.

Och vilken nytta kan cheferna ha av tekniken?

– Är man en modig chef kan man föregå med gott exempel, dokumentera hur man jobbar och göra det synligt för andra. Har man verktyg för att dokumentera elevers kunskapsutveckling får man underlag som visar hur de lyckas med sitt lärande. Rektorn kan fråga sig om resurserna är rätt fördelade och om undervisningen kan fördjupas på något område.

Hur skiljer sig förutsättningarna för lärare och förskollärare?

– I skolan måste lärarna vara säkra på att varje elev får sina digitala färdigheter tillgodosedda. I förskolan finns inte samma krav, även om syftet även där är att barnens lärande ska få stöd och stimulans.

Får alla barn och elever likvärdig utbildning på det digitala området?

– Tyvärr är det ett lotteri om eleverna får förutsättningarna att lära sig det de behöver. Har de otur råkar de ha en lärare som inte kan det här.

ur Lärarförbundets Magasin