Läs senare

Registersökning kan avslöja falsklegg

AktuelltSkolverket kontaktas regelbundet av skolledare som misstänker att en lärarlegitimation är falsk. Nu utreder myndigheten om skolor ska få tillgång till legitimationsregistret för att göra egna kontroller.

av Per Hagström
03 Okt 2017
03 Okt 2017
Rektorn Elena Alge upptäckte att en jobbsökandes lärarlegitimation var falsk.

Elena Alge, rektor på Söderby friskola i Rönninge, fattade misstankar när hon läste igenom en jobbsökandes lärar­legitimation.
– Det stod att hon var behörig i svenska från årkurs tre men inte till vilken högre årskurs. Hennes behörighet i biologi och bild stod på samma rad och ärendenumret såg inte ut som det brukar, säger Elena Alge.

Hon ringde till Skolverket för att kontrollera saken och fick veta att kvinnan nyligen hade fått avslag på sin ansökan om legitimation. Myndigheten rekommenderade Elena Alge att polisanmäla förfalskningen, vilket hon också gjorde.

Varje år får Skolverket mellan 20 och 30 samtal från skolledare som har stött på misstänkt falska lärarlegitimationer. De får rådet att kontrollera personens behörighet genom att begära ett utdrag ur myndighetens register över legitimerade lärare och förskollärare.

I dagsläget är det bara Skolverkets egen personal som kan göra sådana utdrag. Det går inte att göra registret sökbart för allmänheten på nätet eftersom de nuvarande reglerna hindrar så kallad direkt­åtkomst. Skolverket har gjort påstötningar hos regeringen om att reglerna behöver ändras så att registret öppnas för fler. I väntan på besked undersöker myndigheten om man åtminstone kan ge skolhuvudmän åtkomst via en särskild inloggning.

Rektor Elena Alge på Söderby friskola skulle välkomna en sådan möjlighet.
– Det är inte så att jag misstror alla som söker jobb. Det här var första gången jag råkade ut för en falsk legitimation. Men det skulle vara en trygghet att kunna säkerställa att den man tillsvidareanställer verkligen är legitimerad.

Hon tycker också att själva legitimationshandlingen borde bli säkrare.
– I dag får man legitimationen utskickad via mejl och sedan är det enkelt att lyfta in den i Photoshop och byta ut namnet. Det skulle behövas en handling som är stämplad och laminerad.
Men enligt uppgift från Skolverket finns det inga planer på att göra om legitimationshandlingen.

ur Lärarförbundets Magasin