Läs senare

Rektor får bestämma mer om partier i skolan

AktuelltSkolledare ska få större mandat att bestämma vilka politiska partier som bjuds in i skolan. Ett välkommet förslag, tycker rektor Peter Westergård.

av Enikö Koch
03 Okt 2017
03 Okt 2017

Regeringen vill göra reglerna om politiska partiers medverkan i skolan tydligare. Skol­ledare ska kunna dra en linje vid antingen riksdagspartier, partier i fullmäktige, Europaparlamentet eller ett annat urval på en objektiv grund.
– Politiska partier ska inte kunna kräva sin rätt att få vara i skolan. Det måste ske på vårt initiativ och inte deras, säger Peter Westergård, som också är styrelseledamot i Lärarförbundet Skolledare.

Flera skolledare har valt bort att bjuda in partier till skolan eftersom de anser att grundlagens krav på objektivitet har krockat med skolans uppdrag att främja mänskliga rättigheter och demokrati. Peter Westergård hoppas att det ska förändras nu.
– Det finns politiska partier som har en annan bakgrund än den demokratiska. Det är så världen ser ut och det måste elever också kunna möta genom kritiskt tänkande och diskussion.

De nya bestämmelserna ska börja gälla våren 2018.

ur Lärarförbundets Magasin