Läs senare

Sifferlöst ska höja lönerna

De kommunalt anställda skolledarna och lärarna har fått ett nytt avtal på två år och utan garanterade löneökningar.

07 Dec 2015

Avtalet mellan Sveriges Kommuner och Landsting, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund omfattar 240 000 lärare och skolledare och började gälla direkt från undertecknandet den 16 november.
– Vi ser att skolledarna har fått mer än andra grupper på arbetsmarknaden under de sifferlösa åren i det förra avtalet. Den utvecklingen hoppas jag ska fortsätta, eftersom det finns ett stort samförstånd i samhället om att satsa på skolan, säger Ann-Charlotte Gavelin Rydman, ordförande i Lärarförbundet Skolledare.

Det senaste fyraåriga avtalet var siffersatt de två första åren och sifferlöst de två sista. Vart och ett av de åren har lärarna och skolledarna fått högre löne­ökningar än genomsnittet av övrig arbetsmarknad.

2014 ökade skolledarnas löner med 4,3 procent, jämfört med 2,9 procent för övrig arbetsmarknad. I år väntas lönerna öka med 3,7 procent för lärare och skolledare, jämfört med 2,6 procent för övriga arbetsmarknaden.

ur Lärarförbundets Magasin