Läs senare

Stökig elev flyttades olagligt

AktuelltEn elev kan inte omplaceras med hänvisning till att hon är ett arbetsmiljöproblem. Det slår Skolinspektionen fast.

av Per Hagström
08 Maj 2017
08 Maj 2017

Det var i höstas som skolledningen på Sommarhemsskolan, F–6, i Uddevalla beslutade att en elev tillfälligt skulle undervisas utanför skolans lokaler. Beslutet motiverades med att elevens beteende var ett hot mot arbetsmiljön i skolan.
– Vi hade fått in ett stort antal anmälningar om att eleven hade kränkt både skolkamrater och vuxna, säger rektor Marika Delvret.

Rektor Marika Delvret.

Skolans lösning blev att, under en period, undervisa eleven i en närbelägen gymnasieskola.

Händelsen ledde till att skolan blev anmäld till Skolinspektionen som nu riktar kritik mot skolledningen. Om en elev ska omplaceras för att ge andra elever trygghet och studiero ska det ske enligt de rutiner som gäller för disciplinåtgärder enligt skollagen, anser myndigheten. Skollagen är nämligen en speciallag som gäller före arbetsmiljölagen.

Rektor Marika Delvret förklarar skolans agerande med att man ansåg att en disciplinåtgärd var en allt för kraftfull reaktion.
– Vi tyckte att det här var mildare ur ett barnperspektiv. En disciplinåtgärd hade varit mer utpekande för eleven.

Enligt Marika Delvret hade en omplacering enligt skollagen bara kunnat göras till en skola med jämnåriga elever och inte till en gymnasieskola som nu blev fallet.
– Då hade eleven riskerat att konfronteras med och identifieras av barn som hon känner från aktiviteter utanför skolan.

I mitten av 90-talet prövade justitieombudsmannen, JO, ett liknande fall i Österåkers kommun. I det fallet stängde skolan av en elev i en vecka med stöd av arbetsmiljölagen. Bakgrunden till beslutet vara att eleven hade skadat en klasskamrat i ansiktet med ett vasst föremål. JO konstaterade att arbetsmiljölagen inte kan åberopas som stöd för en avstängning om det strider mot skolans regelverk.

ur Lärarförbundets Magasin