Läs senare

19 föreslås till styrelsen

AktuelltPå Skolledarmötet i novem­ber utses en ny styrelse för Lärarförbundet skolledare. Det är oklart hur många som väljs – det finns ett förslag att antalet ledamöter ökas från tio till tolv. 19 har nominerats.

05 okt 2018

Nya namn är förskole­cheferna Camilla Norberg (Hedemora), Frida Eriksson (Enköping), Jeanette Kennerfalk (Kalmar), Lena Brännholm (Sundsvall), Sharon ­Haffajee (Malmö) och Solveig Häggqvist (Umeå). Nya är även Anders Edström, arbets­miljöchef Academedia, Eva Ericsson Soliemani, enhetschef grundskola Göteborg, och rektorerna Bosse Leskinen (Borås), Henrik Carnhede (Staffanstorp) och Kurt Hjalmarsson (Gävle).

Flera i den sittande styrelsen ställer upp för omval: förskolechefen Carola Wedholm (Stockholm) och rektorerna Ann-Charlotte Gavelin Rydman (Umeå), Gabriella Ekström Filipsson (Uppsala), Ingegerd Salmose (Kungsbacka), Katarina Wedegren (Kiruna), Peter Westergård (Kävlinge), Sarah Thorén (Karlstad) och Torgny Tjärnskog (Göteborg).

Tre i den nuvarande styrelsen ställer inte upp för omval: Eva Engström (Sundsvall), Carl-Axel Hallberg (Lessebo) och Eva Ulin (Ljusdal).

Valberedningen välkomnar åsikter, via elisabeth.cadier@grundskola.goteborg.se.

ur Lärarförbundets Magasin