Läs senare

3 frågor …

Aktuellt… till Sara Johansson, rektor på Norrköpings Montessoriskola som har fått 450 000 kronor inom ramen för Erasmus till jobbskuggning och utbildning i bland annat Italien och Holland.

25 jan 2019

Vad har ni gjort hittills?

– En huvudlärare, tre klasslärare och en fritidspedagog besökte en Montessoriskola i Carpi utanför Bologna en vecka i december. De följde lärare och gjorde studiebesök med olika klasser. Andra resan går till Holland för fyra pedagoger. Totalt ska 27 pedagoger få åka ut ­under en tvåårsperiod.

Hur gagnar detta er skola?

– Vi har dubblerat elevantalet på fyra år – till 350. Det ställer nya krav. Och Montessoripedagogiken är ju 100 år, den måste utvecklas och anpassas till dagens förhållanden. Tanken är att vi ska få inspiration och bli skickligare i yrket.

Vad lärde ni av den första italienska resan?

– Att vi kan undervisa i matematik på en mycket högre nivå. Att vi ligger långt fram kring IT och IT-användande. Och att vi kan ställa högre krav på ordning och reda.

ur Lärarförbundets Magasin