Läs senare

3 frågor …

… till Malin Larsson, lärare i svenska och förstelärare, som tillsammans med Tommy Lucassi, lärare i matematik, NO och teknik, skrivit boken ”470 frågor som vässar undervisningen”.

av Sten Feldreich
29 aug 2019
29 aug 2019

Vilka frågor fungerar bäst?
– Öppna frågor som får elevernas neuroner att glöda och som tänder deras kreativitet. Det sker ofta genom frågor som öppnar upp helt nya tankebanor hos eleverna. Frågorna ska samspela med det område du berör i undervisningen, men det är viktigt att frågorna inte styr elevernas tankar. Eleverna ska ha fritt spelrum för sina tankar.

Några frågor man bör undvika?
– Undvik frågor som inte berör eller är slutna och som gör svaren kortfattade och begränsade. Du märker snabbt vad som inte funkar, du får bara platta svar i retur.

Hur fick ni idén till boken?
– Tommy och jag har säkert under tio år diskuterat undervisning med varandra och länge tyckt att vi borde göra något av våra slutsatser.
– Jag hade tittat på ett youtube-klipp om Questioning med professor Dylan Wiliam – expert på lärande – som jag inte förstod. Tommy förklarade, vi kom in på konsten att ställa frågor och under det telefonsamtalet bestämde vi oss för att skriva en bok om det svåra och roliga med att formulera rätt sorts frågor.
– Vår förhoppning är att lärare ska ha boken i bakfickan för att alltid snabbt kunna plocka fram den när en fråga behövs, som inspiration till att skapa egna frågor men även som underlag för kollegialt lärande.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com