Läs senare

3 frågor …

Aktuellt… till Truls Katsler, tidigare officer och numera rektor på Ölyckeskolan i Eslövs kommun där eleverna i högstadiet har uppställning på skolgården varje måndag.

av Per Hagström
28 Mar 2017
28 Mar 2017

Har du infört militär disciplin på skolan?
– Nej, det är att dra det för långt. Det handlar om att jag vill nå ut till alla elever på en gång med samma budskap och vi har ingen aula där vi kan vara. Men det är nog rätt unikt att samla alla varje vecka på det här sättet.

Stämmer det att du kallar lärarrummet för mässen?
– Ja, men det är med glimten i ögat och det vet mina medarbetare. Vi ligger ju granne med regementet P7.

Är det de militära inslagen som har höjt andelen gymnasiebehöriga på skolan från 74 till 95 procent?
– Nej, det är inte så enkelt att man höjer resultaten genom att ställa upp eleverna på gården. Vårt framgångsrecept bygger på att vi jobbar med ordning och studiero, har höga förväntningar på våra elever och ger snabba insatser till dem som behöver. Vi har bland annat ökat från 1,4 till 4 specialpedagogtjänster.

ur Lärarförbundets Magasin