Läs senare

3 frågor …

Aktuellt… till Maria Töverud, biträdande rektor på Töjnaskolan i Sollentuna, som har jobbskuggat en fritidspedagog.

av Emilie Stendahl
26 jan 2018
26 jan 2018

Vad fick du göra?

– Jag fick vara rastvärd, gå på avdelningsmöte, vara med på samling, äta pedagogisk lunch och ha samverkanstid med arbetslagsledaren på skolan och avdelningsledaren på fritidshemmet.

Vem var det som tog initiativet till det här?

– Det var jag som frågade fritidspedagogen Christopher Persson om jag fick skugga honom. Jag är grundskollärare från början och har inte jobbat i fritidshem. Jag ville få ökad förståelse för mina medarbetares uppdrag.

Vad lärde du dig?

– Mycket! Som att lärarna i fritidshem möter en komplex verksamhet med oerhört många och snabba övergångar mellan olika uppdrag. Det gick i ett hela tiden! Hur kan man ge den här personalgruppen tid att ställa om inför nästa moment? Det funderar jag på nu.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com