Läs senare

8 av 10 skolledare har egna ombud

AktuelltMålet att skolledare ska företrädas av skolledare ligger inom räckhåll för Lärarförbundet. Drygt 80 procent har ett skolledarombud i sin avdelning.

av Per Hagström
05 okt 2018
05 okt 2018
Intresset för skolledargruppen är stort Karlskoga, berättar biträdande rektorn och fackliga ombudet Anna Lindgren. Foto: Per Knutsson

Karlskoga är ingen stor avdelning inom Lärarförbundet men den är välförsedd när det gäller skolledarombud. Två är redan på plats och en tredje är på gång. En förklaring är att avdelningen har många engagerade skolledarmedlemmar att ­rekrytera ifrån, enligt Anna Lindgren som är biträdande rektor och skolledarombud.
– Vi har ett bra gäng här. Det kommer många på våra träffar i skolledargruppen och det finns ett stort intresse för att driva våra frågor.

När medlemmarna ser att de kan påverka i frågor som ligger skolledare varmt om hjärtat blir steget till ombudsrollen kortare, tror Anna Lindgren.
– Vi har till exempel en medlem som har suttit som representant för förbundet när kommunen har rekryterat nya verksamhetschefer. Han ska nu gå ombudsutbildningen.

Vid skolledarmötet för fyra år sedan satte Lärarförbundet skolledare upp som mål att ”skolledare företräds av och representeras av skolledare”. I det ligger att det ska finnas minst ett skolledarombud med status som facklig förtroendeman i varje avdelning. Dit är det fortfarande långt, visar statistik från förbundet. Omkring 40 procent av avdelningarna saknar skolledarombud.

Jag kan inte prioritera det när jag har så ­mycket annat på jobbet och privat.

Men det är främst i små avdelningar som ombuden saknas. Därför ser det ljusare ut om man räknar på hur stor andel av samtliga skolledarmedlemmar som har minst ett ombud i sin egen avdelning. Det är så mycket som 80 procent. Och det är en bra siffra, tycker Ann-Charlotte Gavelin Rydman, ordförande för ­Lärarförbundet skolledare.
– Vi har arbetat systematiskt och fördubblat antalet ombud sedan förra perioden.

Vad vill du göra för att nå full täckning i hela landet?
– Bland annat bygga skol­ledarnätverk i alla regioner så att det blir mindre ensamt i avdelningar där det bara finns en eller två skolledare. Vi har bara inte hunnit så långt än.

Vad är det största hindret för skolledare som vill engagera sig?
– Tiden. Skolledarombuden behöver få status som fackliga förtroendemän och ta del av den fackliga tid som arbetsgivarna betalar för.

Säffle är en av flera mindre avdelningar som saknar skolledarombud. Grundskolerektorn Anders Eldh har blivit till­frågad men avböjt.
– Jag har inte känt att jag kan prioritera det när jag har så mycket annat på agendan på jobbet och privat. Sedan finns det ju ombud i avdelningen, även om de inte är skolledare.

Men kan någon som inte är skol­ledare representera skolledare?
– Nej, egentligen inte. Våra ombud har god vilja att arbeta även för skolledares frågor men det är fullt naturligt att de representerar lärare i första hand.

Om du skulle få betald facklig tid för ombudsuppdraget – skulle det förändra något?
– Nej, mina arbetsuppgifter finns kvar ändå.

ur Lärarförbundets Magasin