Ingår i temat
Elevhälsa
Läs senare

Alla elevärenden är allas ansvar

ElevhälsaMalmaskolan i Kolsva är känd i Skolsverige för sitt främjande elevhälsoarbete. Ett prestige­löst samarbete med social­tjänsten är en av nycklarna, säger rektorn Johan Hallberg.

av Elisabeth Cervin
24 aug 2018
24 aug 2018
Det är roligt att samarbeta med socialtjänsten, tipsar Kolsvaskolans rektor Johan Hallberg. Foto: Per Groth

Vad har ni gjort för att förbättra samarbetet med socialtjänsten?
– Först och främst har vi förändrat vårt synsätt. Vi har vidgat våra vyer ordentligt kring vad som är skolans uppdrag. Eleverna ska få stöd ”på det sätt och i den omfattning som behövs”, med direkt citat från skollagen. Och då väljer vi att tolka ett nära samarbete med socialtjänsten som en del i skolans uppdrag. Jag tror att en rigid gränsdragning kring vad som är skolans respektive socialtjänstens uppdrag är livsfarlig. Men det är fortfarande vanligt att man på skolor tänker att ansvaret bara sträcker sig till att lämna in en orosanmälan till socialtjänsten.

Varför blir det så?
– Därför att det är enklast att som skolledare tänka så. Det är också enklast för en enhetschef inom socialtjänsten att tänka så. Alltför ofta uppstår ett ställningskrig; ”det här sköter vi och sedan får ni sköta resten”. Däremellan skapas ett tomrum – och i det tomrummet finns många tusen elever.

Vem håller i kontakten med socialtjänsten?
– I praktiken är det oftast kuratorn, skolsköterskan, beteendevetaren eller jag. Men en stor framgångsfaktor för vårt elevhälsoarbete är att alla elevärenden är allas ärenden. Det är vanligt på andra skolor att ärenden fördelas tidigt. Hos oss känner alla till alla ärenden, men man är bara hands-on inom det som tillhör ens profession. Specialpedagogen anpassar material så att elever inte får för mycket att ta igen efter frånvaro, och skolsköterskan bedömer vad magvärken beror på.

Stämmer det att sekretessen försvårar samarbetet?
– Nej, och det enkla svaret är medgivande. Med ett medgivande från föräldrarna existerar ingen sekretess mellan skola och socialtjänst. Hos oss har alla yrkeskategorier i elevhälsan i uppdrag att inhämta ett medgivande från föräldrar och sedan registrera det, så att alla i elevhälsan vet vad som gäller. Våra föräldrasamtal kan låta ungefär så här: ”Vi kommer att göra det som behövs för att ditt barn ska klara skolan. För att det ska fungera behöver vi också samtala med socialtjänsten utan hinder. Är det okej?” Det är elva, tolv år sedan jag senast fick ett nej på den frågan.

Vad säger du till skolledare som hävdar att ”jag har fullt upp med tillsättning av personal och scheman, jag hinner inte vara socialsekreterare också”?
– Att det finns väldigt många uppdrag som en rektor kan delegera. Det är inte ens stipulerat i lag att rektorn ska anställa lärarna. Däremot är det väldigt tydligt i lagstiftningen att rektorn ansvarar för elevhälsan. Det uppdraget går inte att delegera.

Malmaskolan har anställt personal med erfarenhet från socialtjänsten. Är det avgörande för ett bra samarbete?
– Nej, men det kan bli väldigt bra. Det finns jättemycket att göra både med och utan en socionom i elevhälsan. Vi hade redan börjat utveckla vår samverkan med socialtjänsten när vi anställde en socionom, och senare en beteendevetare. Men de talar socialtjänstens språk och förstår deras uppdrag. Vi sträcker ut handen mot socialtjänsten och det leder till ett givande och tagande. Vi gör något som skulle kunna tolkas som deras uppgift och de gör något som skulle kunna vara vår.

Ge exempel på samarbete.
– Om vi jobbar med en elev som är på väg tillbaka till skolan efter ett hemmasittande, så kan socialtjänsten stötta eleven i hemmet på morgonen, sedan går vi och hämtar eleven där.

Vilket är det största reella hindret för samarbetet?
– Socialtjänstens omsättning på personal. Man får göra det till vardag att knyta kontakter med nya socialsekreterare. Men ett gott samarbete med skolan kan i sig bli ett skäl för dem att arbeta kvar.

Har skolan eller socialtjänsten mest att vinna på samarbetet?
– Båda två, men allra mest att vinna har eleven.

Vad tycker du om att regeringen har gett Skolverket och Socialstyrelsen i uppdrag att utreda myndighetssamverkan (se text nedan)?
– Det är bra. Men sitt inte och vänta på resultatet, skulle jag vilja säga. Börja jobba! Det finns en massa konkret att sätta tänderna i. Och det är väldigt roligt att arbeta så här. Vi ser hur elever och föräldrar uppskattar flexibiliteten och framför allt resultatet av arbetet. Det är ett skitkul arbetssätt!

Regeringen vill riva stuprören

Hur ska elevhälsan, socialtjänsten och hälso- och sjukvården bli bättre på att samarbeta kring barn som behöver samhällets insatser? Regeringen har gett Skolverket och Socialstyrelsen i uppdrag att se över den frågan.

Flera brister är redan kända. Skolor önskar till exempel en bättre återkoppling från socialtjänsten när de har gjort en orosanmälan om en elev.

I en förstudie konstateras att myndigheterna ofta jobbar ”i stuprör”, alltså avgränsat från varandra. ”Utgångspunkten i arbetet blir verksamhetens organisering, i stället för vad som blir bäst för barnet.” Alltför ofta behöver föräldrarna driva på.

Inte sällan sätter osäkerhet kring sekretessen käppar i hjulet. Att reda ut juridiska frågeställningar blir därför en viktig uppgift. Dessutom behöver kunskapen öka om de olika myndigheternas ansvarsområde. Flera intervjuade i förstudien lyfter fram att elevhälsans uppgift inte är att arbeta med behandlande insatser.

Kommuner och landsting som redan har påbörjat någon form av samverkan har bjudits in att ingå i en utbildningssatsning fram till 2020. Tanken är att detta ska generera tips på hur skola, socialtjänst och vård ska få till ett bättre samarbete.

Alla artiklar i temat Elevhälsa (6)

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com