Läs senare

Äntligen dags för professionell jämlikhet

av Gertrud Svensén
16 mar 2018
16 mar 2018
Gertrud Svensén, chefredaktör.

När jag var reporter på den här tidningen, för fem år sedan, skrev jag en artikel om skolledares löner. Då konstaterade jag att storleken på lönekuvertet tycktes styras av längden på barnen i skolledarens verksamhet. Alltså: ju yngre barn, desto lägre lön (och desto större andel kvinnliga chefer). Den matematiska formeln ser ut så här: små barn = få män + låg lön.

Den skevheten finns kvar. Förskolechefer tjänar fortfarande några tusenlappar mindre än rektorer i grundskolan och på gymnasiet. Att skolledarna i förskolan värderas lägre visar sig också i titulaturen: bara den skolledare som arbetar i grund- och gymnasieskolan kan kallas rektor.

Det finns ytterligare en faktor som möjligen sänker förskolechefernas status – skillnaden i kravet på utbildning. Rektorsutbildningen är obligatorisk för rektorer i skolan, men inte för förskolechefer. Förskolecheferna kan få gå rektorsprogrammet – men huvudmännen har ingen skyldighet att låta dem göra det. Det gör att bara runt 20 procent av förskolecheferna har en befattningsutbildning i ryggen.

De kortaste människorna har redan lärt sig att bereda förslag till omröstning

Det här vill utredaren Björn Åstrand ändra på. I juni förra året kom hans förslag om att förskolechefer ska få kallas rektorer samt att de, precis som rektorerna i skolan, måste genomgå en befattningsutbildning. Dock skulle förskolechefernas utbildning vara betydligt kortare – 7,5 högskolepoäng jämfört med rektorernas 30.

Samma visa igen alltså, som om förskolechefernas jobb inte var riktigt lika avancerat, inte riktigt lika viktigt.

Nyligen kom regeringen med en lagrådsremiss där den går på utredarens linje: att förskolechefer ska kallas rektorer. Ett skäl, menar regeringen, är att det finns få skillnader i ansvar och uppdrag och att den bristande likvärdigheten mellan de båda grupperna därför inte går att motivera. Man hoppas också att ett namnbyte ska öka yrkets attraktivitet och gynna förskolans utveckling.

Regeringen vill också att befattningsutbildningen ska vara obligatorisk även för chefer i förskolan. Dessutom går man ett steg längre än utredaren och föreslår att utbildningen för förskolerektorer ska vara lika lång som skolrektorernas.

Nu finns det alltså en chans att ojämlikheten bland skolledarna äntligen kan börja suddas ut. Om riksdagen säger ja träder ändringarna i kraft i juli 2019.

Sedan gäller det bara att lönerna hänger med uppåt.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com