Läs senare

”Åttahundra par ögon ser mer än fyra bevakningskameror”

AktuelltSäkerheten på Sveriges skolor är generellt låg men skulle med små medel kunna bli betydligt bättre - utan att skolan för den skull förlorar sin tillgänglighet för de som har rätt att vistas där. Det menar Patric Stacksjö expert på skolsäkerhet och arrangör av en skolsäkerhetskonferens den 28–29 oktober i Uppsala.

av Sten Feldreich
30 aug 2019
30 aug 2019
Foto: Patrik Söderman

Brottsförebyggande rådets undersökning Skolundersökningen om brott 2017 visar att 51 procent av eleverna i årskurs nio uppger att de utsatts för stöld, misshandel rån eller sexualbrott vid minst ett tillfälle under de senaste tolv månaderna. Skolmiljön är den vanligaste platsen för både lindrig och grövre misshandel. Även en stor del av sexuella kränkningar och hot inträffar i skolan.

Skolan ska vara en öppen och välkomnande miljö, men inte till priset av trygghet och trivsel, menar Patric Stacksjö, vd för företaget Säkerhetsakademin.

Vad behövs för att förbättra skolmiljön och tryggheten, menar du?
– Bara en sådan sak som att upprätta en tydlig handlingsplan som förebygger oönskade beteenden i skolan gör att det går det att undvika många otrevliga situationer. För att minska rekryteringen till kriminella gäng bör man jobba preventivt i skolmiljön.

Patric Stacksjö

Gör: VD på Säkerhetsakademien AB
Aktuell: Arrangerar en skolsäkerhetskonferens i Uppsala. Den riktar sig till rektorer, skolledare, polisen, samt kommun- och landstingspolitiker. Bland föreläsarna finns bland annat amerikanska experter.

Ursäkta, men att måla upp skräckscenarier och sedan erbjuda dyra säkerhetsutrustningar till skolor ligger väl i ert intresse?
– För mig handlar det här inte om att sälja bevakningskameror, larm, och andra säkerhetsprylar, utan det handlar om att ändra sitt ”mindset” i skolorna. Min grundläggande princip är att jobba brottsförebyggande. I min värld är 800 elevers ögon effektivare än fyra bevakningskameror på skolgården.

Förklara närmare!
– Med enkla åtgärder och metodiskt arbete kan skolan göra stora förändringar utan ”high tech”. Ge lärarna tydliga verktyg och strukturer för hur skolan handskas med oönskat beteende. Ha låg toleransnivå på oönskat beteende och var snabb med feed back på önskat beteende.
– Skolor har ofta en tendens att klumpa ihop oönskat beteende och kalla det för mobbing. Kalla i stället saker för vad det är och håll en konsekvent linje när ni bemöter det.

Vad är svenska skolor dåliga på vad gäller säkerhet?
– Att använda sociala medier för att komma åt oönskade beteenden. Alla stora skolincidenter har föregåtts av verksamhet på olika nätverk i sociala medier.
– I USA arbetar skolsäkerhetsexperterna aktivt för att skapa sig en närvaro på sociala medier för att upptäcka oönskat beteende och på så sätt förebygga hot och våld.  Det finns till exempel en app som heter ”see something – say something”, där elever eller skolpersonal kan rapportera händelser de sett och där en mottagare i andra ändan – i skolan eller i kommunen – tar emot informationen.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com