Ingår i temat
Facklig samverkan
Läs senare

Attityden viktigast

Chefens inställning betyder mer än vilka fackliga modeller som väljs. Med rätt attityd får man med sig sina med­arbetare och verksamheten kan utvecklas.

01 Feb 2016
Attityden viktigast
Illustration: Robert Nyberg

Facklig samverkan handlar om sunt förnuft. Det anser Klas Levinson, doktor i företagsekonomi och tidigare forskare vid nedlagda Arbetslivsinstitutet.
– Om du har med någon i båten så sänker den personen inte båten halvvägs utan är med och ­seglar den i land, säger han.

Klas Levinson har genomfört flera stora enkätundersökningar där han ställt frågor om synen på facklig samverkan både till arbetsgivare och löntagarföreträdare. Resultaten visar att en majoritet av cheferna anser att samverkan är till nytta för verksamheten.

Särskilt positiva är chefer inom den offentliga sektorn. I Klas Levinsons senaste enkätundersökning, som gjordes 2009, uppgav drygt 90 procent av de tillfrågade cheferna inom stat, landsting och kommun att samverkan gör att beslut förankras bättre hos de anställda.

Vilken form den fackliga samverkan tar sig uttryck i, om den till exempel mest består av MBL-förhandlingar eller av arbetsplatsträffar, verkar inte spela någon roll för resultatet enligt Klas Levinsons datakörningar. Avgörande för om samverkan leder till en positiv verksamhetsutveckling tycks i stället attityd och inställning vara.

– Om arbetsgivaren har respekt för de anställda, och inställningen att man träffas för att hitta bra lösningar, då blir resultatet att båda parter anser att verksamheten påverkas positivt, säger Klas Levinson.

En annan som forskat om facklig samverkan är Tony Huzzard, professor vid företagsekonomiska institutionen vid Lunds universitet. Han säger att det är svårt att visa på ett samband mellan facklig samverkan och en positiv företagsprestation. Är företagets mål att kortsiktigt öka i aktievärde är det vanligt att ledningen försöker dra ner på kostnaderna som ett medel att uppnå en konkurrensfördel. Det kan då upplevas svårt att förena med facklig samverkan, som kan ta tid.

Men om företagets strategi bygger på tillit, kunskapsöverföring och långsiktighet upplevs ett starkt fack ofta som en fördel eftersom det ger ledningen information och kunskap.

– Facket anses vara en pålitlig kommunikationskanal och en legitim talesperson för de anställda. Det är enklare och mer kostnadseffektivt att tala med tre personer från facket än direkt med 5 000 anställda. Dessutom anses de fackliga representanterna mindre styrda av personliga agendor än vad till exempel avdelningschefer är, säger Tony Huzzard.

Hur mycket inflytande de anställda har i realiteten varierar dock. För även om många svenska chefer är positiva till facklig samverkan visar Klas Levinsons undersökningar att få anser att samverkan ger ledningen nya idéer.

– Facket spelar större roll för att legitimera fattade beslut än för att bidra med idéer. Få chefer låter de anställda vara med redan när dagordningen sätts. Längre än så har vi tyvärr inte kommit.

Alla artiklar i temat Facklig samverkan (8)

ur Lärarförbundets Magasin