Läs senare

Avsade sig ansvar för arbetsmiljön

AktuelltAllvarliga IT-problem fick högstadierektorerna i Kungälv att avsäga sig sitt arbetsmiljöansvar. Nu ska problemen var lösta, enligt kommunen.
– Annars kan vi returnera ansvaret igen, säger rektor Peter Häyrinen.

av Per Hagström
28 Nov 2017
28 Nov 2017
Peter Häyrinen är inte främmande för att returnera arbetsmiljöansvaret igen om det skulle krävas. Foto: Nicke Johansson

Terminen började i kaos på högstadieskolorna i Kungälvs kommun när nyanställda lärare inte fick ut datorer och inloggningsuppgifter till skolans system.

– Det uppstod en väldig frustration hos våra nya medarbetare och vissa funderade på att sluta redan en vecka in på terminen, berättar Peter Häyrinen.

Lärarna kom inte åt mejlen eller skolans lärplattformar och kunde inte använda projektorerna i klassrummen.
– Det var back to basics. Kopieringsmaskinen gick varm och alla minns väl hur mycket krångel det kan bli.

Uppgifterna som rektorerna sa nej till

Ta fram anpassad introduktion till nya medarbetare.

Se till att vedertagna hjälpmedel och utrustning finns.

Agera för att förebygga ohälsa.

Datorleveranserna låg utanför rektorernas kontroll och det fanns inga alternativa lösningar att sätta in. Kommunens sju högstadierektorer såg ingen annan utväg än att returnera sitt arbetsmiljöansvar i de delar som berördes av IT-problemen.
– Normalt är det här nog ett mycket svårt beslut att fatta men här var det så tydligt att vi dels hade ett allvarligt arbetsmiljöproblem, dels saknade möjligheter att åtgärda det, säger Peter Häyrinen.

Han menar att returneringen var en viktig signal både till de egna medarbetarna och uppåt i förvaltningen.
– Vi ville visa att det var en ohållbar situation och att vi inte kunde göra mer för att lösa problemet.

Rektorerna returnerade ansvaret till verksamhetschefen men inte heller han ansåg sig ha tillräckliga resurser för att axla ansvaret. Verksamhetschefen passade ansvaret vidare uppåt till Anne Ryström, sektorschef för bildning och lärande. Och där blev det kvar.
– Ja, jag behöll min arbetsmiljödelegation för jag visste att det pågick ett arbete med att lösa den här frågan. Och nu är den löst. Personalen har fått ut sina datorer och inloggningsuppgifter, säger hon.

Bidrog rektorernas retur till att ni löste problemet snabbare?
– Det kan ha bidragit till att fler såg hur stort problemet var, men samtidigt jobbade man redan tidigare med att lösa det.

I slutet av oktober skrev högstadierektorerna i Kungälv på nya delegationshandlingar där de återtog arbetsmiljöansvaret. Men rektor Peter Häyrinen känner en fortsatt osäkerhet.
– För tillfället är problemet avhjälpt men jag vet inte om de bakomliggande orsakerna är eliminerade. Risken är att det blir väntetider även nästa gång vi anställer.

Vad gör ni då?
– Då kan vi returnera ansvaret igen.

ur Lärarförbundets Magasin