Läs senare

Backa flyttar ut på nätet

AktuelltBacka – kampanjen för nolltolerans mot ­sexuella trakasserier – ska utmynna i en ny digital lärplattform för skolledare och elever.

25 jan 2019
Theres Sysimetsä.

Backa startades med finansiering från utbildningsdepartementet som ett led i satsningarna efter #metoo. Bakom Backa står bland annat elev­organisationerna, Lärarförbundet Skolledare och Sveriges Skolledarförbund.

I slutet av januari är det tänkt att den nya digitala lärplattformen, som går under arbetsnamnet Backa.org 2.0, ska finnas på plats.

Plattformen vänder sig till alla elever och all personal på högstadiet och gymnasiet. Den utgör en fortsättning på den Sverigetäckande turné som Backakampanjen genomförde under hösten för att stärka samarbetet mellan elever och skolledning mot sexuella trakasserier.

Under turnén besökte man skolor på cirka 30 orter och träffade runt 1 500 personer. En utgångspunkt för diskussionerna på skolorna har varit vilket ansvar olika grupper har för att komma tillrätta med sexuella trakasserier.

Den nya plattformen ska innehålla såväl filmer som interaktivt utbildningsmaterial för att stimulera dialog och diskussion.

– Vi kommer bland annat att lägga ut instruktionsfilmer för att ha samtalsövningar på samma sätt som skedde under turnén, men inte lika styrt som när det har skett på plats. Digitalt får vi en chans att skapa en större räckvidd, säger Theres Sysimetsä, projekt­ledare för Backa.

Förhoppningen är att även kunna fortsätta arbeta med grupper. Det förutsätter dock att mer medel skjuts till från politiker och myndigheter.

ur Lärarförbundets Magasin