Läs senare

Barngrupperna i förskolan krymper

AktuelltMindre barngrupper men större andel outbildad ­personal. Det visar ny statistik för landets ­förskolor.

av Per Hagström
18 maj 2018
18 maj 2018

Mellan åren 2014 och 2017 ökade antalet inskrivna barn i förskolan med drygt 24 000. Ändå krympte den genomsnittliga barngruppen från omkring 17 barn till drygt 15, visar statistik från Skolverket. Trots minskningen ligger snittet fortfarande över myndighetens riktmärken för gruppstorlekar.

I takt med att barnen har blivit fler har också antalet anställda vuxit. Men förskolorna har främst fyllt på med personal som saknar utbildning för att arbeta med barn. För fyra år sedan utgjorde de knappt 24 procent av personalen.

Förra året hade andelen ökat till närmare 30 procent. Under samma period krympte an­delen med förskollärarexamen från 42,5 till 40 procent.

Högst andel obehöriga ­finner man i enskilt drivna förskolor. Där saknar drygt
40 procent av personalen utbildning för att arbeta med barn. Motsvarande siffra inom kommunal verksamhet är knappt 27 procent.

Läs mer om obehörig personal i förskola och skola i vårt tema.

ur Lärarförbundets Magasin