Läs senare

Biträdande förskolechef växande yrkesgrupp

AktuelltAllt fler förskolechefer får sällskap av en biträdande. Inom den kommunala förskolan har antalet biträdande förskolechefer ökat med 50 procent de senaste åren.

av Per Hagström
26 jan 2018
26 jan 2018
Biträdande förskolechef Therese Samuelsson hjälper till med det operativa så att förskolechefen Jenny Mårtensson kan fokusera på det strategiska. Foto: Johanna Winther

I Borås stad är målet att samtliga förskolechefer ska ha en biträdande. Rekryteringen drog i gång hösten 2017 och förskolechef Jenny Mårtensson på förskolan Lärkan var en av de första som fick en biträdande.
– Det har förbättrat min arbetsmiljö avsevärt. I stora drag handlar det om att jag nu kan vara en strategisk ledare eftersom min biträdande sköter det operativa.

Jenny Mårtensson har bland annat fått tid att följa upp alla utvecklingsinsatser på enheten.
– Det betyder att jag nu kan hålla jämna steg med pedagogerna så att de slipper vänta på beslut från mig för att komma vidare i sitt utvecklingsarbete.

Jenny Mårtensson är även skyddsombud för Lärarförbundet Skolledare och i den rollen hör hon liknande tongångar från sina chefskollegor.
– De vittnar om en stor arbetslättnad när de inte längre behöver göra allting utan i stället kan lägga själ och hjärta på några saker så att de blir riktigt gjorda.

Biträdande i Borås

Kvalifikationskrav: Utbildad förskollärare.

Tjänsten: 50–100 procent avsatt för chefsuppdraget. Eventuell övrig tid som förskollärare i barngrupp.

Lön: 36 000–39 000 kronor.

Trenden med biträdande förskolechefer syns även på andra håll. Partsgemensam statistik från fack och arbetsgivare visar att antalet biträdande förskolechefer ökade med 50 procent i kommunal sektor under åren 2013–2016, till omkring 500 stycken.

Lars Svensson, Lärarförbundets expert på skolledarfrågor, tror att huvudmännen sneglar på skolorna och deras biträdande rektorer.
– Det verkar som att förskolorna börjar ta över den traditionen, säger han.

Det finns också en utveckling där kommunala huvudmän organiserar om sina förskolor till större enheter och när en enhet når en viss storlek blir det helt nödvändigt att avlasta den som är chef, enligt Lars Svensson.
– Det blir omöjligt för en ensam förskolechef att hålla koll på allt utan hjälp av en biträdande.

I Borås stad har satsningen på biträdande förskolechefer två uttalade syften. Dels har kommunen velat avlasta förskolecheferna genom att ge dem ett kvalificerat administrativt stöd. Dels har kommunen velat skapa ett mellansteg i karriären för den som vill gå från förskollärare till förskolechef. På så sätt hoppas kommunen trygga den framtida chefsrekryteringen.

Jenny Mårtenssons biträdande förskolechef heter Therese Samuelsson. Hon var tidigare förskollärare på enheten och tillträdde sin chefstjänst i oktober 2017.
– Jag trivs jättebra med att vara spindeln i nätet. Jag var lite orolig för att förlora min tillhörighet till ett arbetslag. Det jag har vunnit är att jag nu känner alla på enheten, säger hon.

Therese Samuelsson har inget personal eller arbetsmiljöansvar. Däremot ansvarar hon för den dagliga ruljangsen på förskolan. Hon tar in vikarier när det behövs, lägger schema, felanmäler brister i lokalerna, skickar ut information till föräldrar och håller i vissa arbetsgrupper med mera.

Vad var det som lockade dig att ta det här jobbet?
– Jag ville ha ett större ansvar och få en helhetssyn på förskolan i Borås stad. En av uppgifterna i min nya tjänst är att ha nätverksträffar med alla de andra biträdande förskolecheferna.

Kan du tänka dig att bli förskolechef i framtiden?
– Jag har aldrig haft en tanke på att bli det men det här är kanske ett steg på vägen mot att bli det på sikt.

ur Lärarförbundets Magasin