Läs senare

Bristande tillgång på elevhälsa

06 Dec 2016

När Skolinspektionen utförde så kallad prioriterad tillsyn på landets grund- och gymnasieskolor kunde de konstatera att rektorns styrning och ledning av verksamheten är ett av de vanligaste bristområdena. medical-red-cross-1
Allra vanligast är det med brister i förutsättningar för lärande och trygghet, där bland annat elevhälsan och tillgång till studie- och yrkesvägledning ingår.
Därefter kommer rektorns styrning och ledning av verksamheten.
Det tredje vanligaste är brister när det gäller extra anpassning och särskilt stöd.

ur Lärarförbundets Magasin