Läs senare

Bristande tillgång på elevhälsa

06 dec 2016

När Skolinspektionen utförde så kallad prioriterad tillsyn på landets grund- och gymnasieskolor kunde de konstatera att rektorns styrning och ledning av verksamheten är ett av de vanligaste bristområdena. medical-red-cross-1
Allra vanligast är det med brister i förutsättningar för lärande och trygghet, där bland annat elevhälsan och tillgång till studie- och yrkesvägledning ingår.
Därefter kommer rektorns styrning och ledning av verksamheten.
Det tredje vanligaste är brister när det gäller extra anpassning och särskilt stöd.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com