Ingår i temat
Hemmasittare
Läs senare

Brobyggare vill öka närvaron

HemmasittareEnheten för närvarostöd i Nynäshamns kommun ser sig som brobyggare, med uppgift att länka samman dem som har bäst förutsättningar att lösa elevers frånvaroproblematik.

av Sten Feldreich
15 mar 2019
15 mar 2019
Brobyggare vill öka närvaron
Charlotte Franzén (tv) och Anna Källberg har utarbetat en handlingsplan för kommunen för att få en samsyn och ett gemensamt språk kring frånvaro. Foto: Johanna Henriksson

Vi är samordnare och ersätter inte personalen i skolan, utan arbetar för att hitta lösningar tillsammans. I skolan finns de som bäst känner eleven, säger Anna Källberg, kurator och samordnare i Nynäshamns kommuns närvaroenhet.
– Vi tror på vikten av trygga relationer i skolan och vill därför bygga vidare på de relationer som redan finns.

Närvarostödsenheten gör riktade insatser i skolorna och har tagit ett samlat, strukturerat grepp för att komma tillrätta med skolfrånvaron, från förskoleklass till nionde klass. Enheten har även påbörjat ett förebyggande och främjande arbete på gymnasiet.

Det kan vara problem med allt från renodlat skolk och korridorvandrare, som inte deltar på lektioner, till hemmasittare och elever med andra svårlösta problem.

Under hösten har enheten utarbetat en handlingsplan för kommunen för att få en samsyn och ett gemensamt språk kring frånvaro. En särskild åtgärdstrappa har tagits fram, ett verktyg som hjälper skolorna att tidigt uppmärksamma och agera vid frånvaro.
– Genom att sprida kunskap och fungerande rutiner i skolorna hoppas vi åstadkomma ett likvärdigt och systematiskt frånvaroarbete i kommunen, säger Charlotte Franzén, kurator, som ingår i teamet tillsammans med Marie Wallenberg, specialpedagog och gruppledare. Teamet kommer att utökas med ytterligare en speciallärare eller specialpedagog och med Anna Källberg då omfatta totalt fyra personer.

Teamet jobbar långsiktigt och berättar att verksamheten vilar på två ben. Den ena funktionen är det främjande och förebyggande arbetet, med insatser som ska främja alla kommunens elever med ett särskilt fokus på elever som är i farozonen, det vill säga de tio procent som har mer än 20 procents frånvaro.

Den andra funktionen är åtgärdande arbete, då rektorn kallar på enheten för att skolans eget frånvaroarbete på olika nivåer inte gett önskat resultat.

Ofta brister det i samordningen mellan de olika aktörer som stöttar elever, familj och skola.
– Det gäller att hitta fungerande konstellationer och synkronisera insatserna inom till exempel barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och landstinget, säger Charlotte Franzén.
– Det är också viktigt att kartlägga sambanden och orsaken till varför eleven är borta och ur det se mönster, som kan ligga till grund för ett närvarofrämjande arbete med eleven i fråga, fyller Anna Källberg i.

Men, poängterar båda, det finns inga standardlösningar. Alla fall kräver individuell anpassning.

Närvaroenheten bildades i höstas och kommunen ser långsiktigt på verksamheten. Alla i enheten är fast anställda och enheten för närvarostöd ska vara en permanent inrättning.

Så när förväntar sig enheten att arbetet börjar synas i frånvarostatistiken?
– Vi tror att det kommer ta tid innan det syns i den kommunövergripande statistiken men i enskilda ärenden kan vi redan nu se resultat.

Alla artiklar i temat Hemmasittare (6)

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com