Läs senare

Chefer ska få färre underställda

AktuelltJönköping ska ta fram förslag på hur varje ­rektor och förskolechef ska få färre anställda att ha ­personalansvar för.

30 nov 2018

En enig barn- och utbildningsnämnd i Jönköping har gett förvaltningen i uppdrag att analysera hur rektorernas och förskolechefernas arbetsbörda ska minska. I juni 2019 ska konkreta förslag ligga på nämndens bord.

– Det handlar bland annat om att få ner antalet medarbetare som varje skolledare har att bossa över. Vi förstår natur­ligtvis att det kostar pengar men vi vill att våra chefer ska hålla, säger Carl Cunningham (KD), vice ord­förande i barn- och utbildningsnämnden.

Bakgrunden är att staden växer samtidigt som många skolledare går i pen­sion. För ett år sedan fick utbildnings­förvaltningen därför i uppdrag av kommun­fullmäktige att ta reda på hur många underställda skol­ledarna har och hur det är ställt med det administrativa stödet.

Carl Cunningham.

– Cheferna inom utbildningsförvaltningen har flest underställda av kommunens chefer – i snitt 49, säger Krister Bengtsson, utredare på ­utbildningsförvaltningen och författare till rapporten.

Bara i fem av 27 förskole­områden har chefen administ­rativt stöd. I grundskolan har de flesta rektorer stöd i någon form, men inte tillräckligt
för att de ska hinna med det pedagogiska ledarskapet och utveckla verksamheten.

– Det största bekymret som framträder i samtalen med skolledarna är hanteringen av olika IT-system. Många upp­lever att de är operativa administratörer, säger Krister Bengtsson.

Att vara närmsta chef för 49 medarbetare är långt ifrån de 20 som Lärarförbundet Skolledare vill ha som nationell riktlinje.

– Det förekommer här och där att det tas fram uppgifter på chefstäthet och sedan vi började driva frågan har det blivit vanligare, säger Ann-Charlotte Gavelin Rydman, ordförande för Lärarförbundet Skolledare.

– Tyvärr hör vi fortfarande alldeles för sällan talas om kommuner som löper hela ­linan ut – sätter en riktlinje och därefter drar ned antalet till en rimlig nivå. Jag ser mycket positivt på att Jön­köpings kommun tar sitt ansvar som arbetsmiljöansvarig för skolans chefer.

ur Lärarförbundets Magasin