Ingår i temat
En chef i tiden
Läs senare

Chefsmetod: släpp kontrollen!

En chef i tidenCecilia Karlström vill att alla ska vara med och bestämma. Med metoden medskapande ledarskap kan hon ta vara på allas engagemang och idéer.

På open space är det fritt fram att hitta på ett nytt ämne för diskussion. Therese Sjöberg vill prata om rutiner och stölder. David Asphage lyssnar på förslagen. Foto: Lasse Skog

Det är nästan fullsatt i den ljusa salen Äppellunden på Blommenhofs hotell i Nyköping. Ett 90-tal anställda vid Nyköpings gymnasium är redo för en intensiv arbetseftermiddag med open space. Efter en kort genomgång blir det fart.

– Nu får ni ett par minuter att prata med varand­ra om vilken grupp ni vill vara med i, eller om ni kanske vill starta en ny. I så fall skriver ni upp rubriken här, säger rektor Cecilia Karlström och håller upp en bunt gula papper.

Ett intensivt sorl utbryter och bland annat ”Luciatåg” och ”Ljusmanifestation för utvisningshotade” skrivs upp och läggs till de redan existerande lapparna med rubriker som ”Kulturmöten” och ”Rutin för stöldbegärligt gods”. Den här eftermiddagen är en fortsättning på den arbetsdag som hölls strax före terminsstart i augusti. Då var arbetssättet alldeles nytt för medarbetarna, men nu vet alla vad som väntar. När tiden är ute fördelar Cecilia Karlström lapparna med diskussionsämnen till dem som tar på sig att vara ansvariga. De presenterar kort det tänkta ämnet. Merparten av personalen hittar sedan snabbt en grupp de vill delta i och tågar iväg till de mindre konferensrummen.

Rektorn Cecilia Karlström tycker att open space passar extra bra som arbetssätt eftersom hennes personalstyrka nära fördubblats på kort tid. Foto: Lasse Skog

Open space är en arbets- och beslutsform som sorterar under det som brukar kallas art of hosting, eller medskapande ledarskap. Avsikten är att plocka upp medarbetares engagemang och idéer på ett organiserat och konstruktivt sätt och att locka fram gruppens kunskaper och ge dem spridning. Vid open space kan vem som helst lämna förslag på ämnen att diskutera. Efteråt redovisar man inför hela församlingen vad som kommit fram.

Cecilia Karlström har prövat alternativa arbets- och beslutsformer tidigare, så stora delar av personalen var van vid att delta i planering och att utöva inflytande. Men Nyköpings gymnasium, som har särskola och introduktionsprogram med främst nyanlända, har nästan fördubblat sin personalstyrka på kort tid. När Cecilia Karlström introducerade open space på uppstartsdagen i augusti väckte det en del förvåning.

– Det blev nästan lite fnissigt, några tyckte det var konstigt men det blev bra. Vissa som man inte trodde skulle säga så mycket klev fram.

Den dagen gav en bra karta över utvecklingsområden, tycker Cecilia Karlström. Mycket handlade om hur de kan förbättra relationerna på skolan.

Jag ser ingenstans där detta inte skulle funka.

– I dag är målet att bli mer konkreta och få ner på papper vad som ska göras, när det ska ske och vem som är ansvarig.

Samtidigt innebär arbetsformen en mycket stor frihet. Det är alltid tillåtet att hitta på nya ämnen eller skapa en ny grupp och alla utom gruppansvarig får byta grupp mitt under diskussionen – så även denna dag.

Cecilia Karlström gick en praktiskt inriktad kurs i medskapande ledarskap vid rektorsutbildningen i Uppsala våren 2016 men hade deltagit i open space i andra sammanhang tidigare.

Sex- och samlevnadsgruppen fortsätter sitt arbete med att planera en temavecka för alla skolans elever. Vid dagens slut ska de redovisa för hela kollegiet. Foto: Lasse Skog

– Jag är aktiv i föreningslivet och kom i kontakt med det genom miljörörelsen, bland annat på en FN-konferens om Agenda 21 för 12 år sedan.

Hon beskriver den röda tråden i art of hosting som en vilja att lita på varandra, att träna alla i att bilda och uttrycka åsikter och att våga släppa kontrollen. Hon tror att denna typ av ledarskap kan leda till mindre ifrågasättande av beslut och förändringar.

Även Lena O’Connor, nytillträdd biträdande rektor, har stark tilltro till arbetsformen.

– Jag har jobbat fackligt tidigare och drivit att man ska ta vara på medarbetarnas tankar och åsikter, och det är precis vad vi gör här, säger hon.

– Finns det rastvakter?

– Nej!

– Men då får vi göra ett schema!

I sal Smörblomman sitter Evelyn Jonsson Schönberg, Björn Karlsson, Michelle Jonsson Schönberg och Fadomo Mohamed och diskuterar på temat ”Lugna raster”. Evelyn Jonsson Schönberg antecknar. Det behövs fler utrymmen som är tillgängliga under rasterna, och mer saker att göra. Vill eleverna verkligen spela spel? Kan skolan anställa en skolvärd som har som enda uppgift att umgås och prata med eleverna och hjälpa dem på rasterna?

Efter en överdådig fikabuffé med mangosmoothie, lingonpannacotta, fruktsallad, kakor och bullar går arbetet in i en mer konkretiserande fas. I gruppen ”Sex och samlevnad” antecknar skolsköterska Cecilia Rylander på det stora blädderblockspapperet. En temavecka med filmen Sex på kartan, diskussion i smågrupper och vernissage tar form, och ansvar fördelas.

Det var skolsköterskorna Cecilia Rylander och Ninni Åger-Falk (t h) som tog initiativ till sex- och samlevnadsgruppen. Foto: Lasse Skog

– Vi måste tänka på att få till en bra elevsammansättning i diskussionsgrupperna. Det får arbetslagen sköta, säger Cecilia Rylander.

Halv fyra är det återsamling och redovisning i Äppellunden. Varje grupp får tre minuter på sig. Entusiasmen och arbetsglädjen skapar en nästan uppspelt stämning och det blir varma applåder efter varje presentation. Kalendern på väggen fylls på med aktiviteter.

Efteråt är Cecilia Karlström och de båda biträdande rektorerna David Asphage och Lena O’Connor mycket nöjda med dagen.

– Det var precis detta vi såg framför oss när vi planerade. Det blev glatt, öppet och massor av idéer men det blev också konkret vad vi ska göra, säger David Asphage.

– Det blev dubbelt så mycket gjort som vi hade trott! Fast vi måste kanske kolla upp hur konkreta de faktiskt blivit: Vem är det som ska köpa in den där boken? Men jag är inte orolig för att saker inte ska bli gjorda, säger Cecilia Karlström.

På frågan om det blir mer eller mindre arbete som rektor med det här arbetssättet säger Cecilia Karlström ett mycket bestämt ”mindre!” Hon ser också en vinst i att dagens arbete fortsätter att generera idéer.

– Det är fruktbart att folk har olika kompetenser här på skolan. Nu har de hört varandra och det leder vidare till nya samtal i fikarummet, säger Cecilia Karlström.

Hon vill gärna införa fler medskapande ledarskapsmetoder på sikt, och börja använda dem också med eleverna. Lena O’Connor instämmer:

– Jag ser ingenstans där detta inte skulle funka. Det handlar om hur man introducerar det och vilken nivå man lägger det på.

4 deltagare om open space

Siv Johansson, Elevassistent på särskolan

Vilken grupp har du valt att arbeta med?

– Det var mycket stölder på skolan i somras så jag valde gruppen ”Rutin för stöldbegärligt gods”.

Vad tycker du om det här arbetssättet?

– Det är bra med valfrihet. Alla kan köra på det de brinner för och tycker är intressant.

 

Agneta Jonsson, Lärare i svenska på introduktionsprogrammet

Vilken grupp har du valt att arbeta med?

– Jag är med i gruppen ”Kulturmöten”. Jag var med och startade den förra gången. Vi vill hitta sätt att exponera vad våra ungdomar åstadkommer och pratar till exempel om att göra en vernissage.

Vad tycker du om det här arbetssättet?

– Det är jättekul och kreativt! Vi får träffa arbetskamrater vi inte möter så mycket annars och knäcka idéer ihop. Det skapar gemenskap.

 

Sofia Strömberg, Elevassistent på särskolan

Vilken grupp har du valt att arbeta med?

– Jag valde gruppen ”Sex och samlevnad” eftersom det är en spännande och ständigt aktuell fråga. Det handlar om identitet och allas rätt till sin kropp.

Vad tycker du om det här arbetssättet?

– Det är roligt att träffa medarbetare från andra program och byta erfarenheter. Man får förståelse för att vi brottas med olika sorters problem. Förra gången deltog jag i gruppen ”Utemiljö” och vi har sett konkreta resultat sedan dess vad gäller exempelvis rökning.

 

Hussein Maow, Studiehandledare för nyanlända

Vilken grupp har du valt att arbeta med?

– Min grupp heter ”Inte en främling” och vi pratar om hur vi kan använda boken med samma namn i undervisningen.

Vad tycker du om det här arbetssättet?

– Det är bra! I mind­re grupper produceras mer idéer. Alla vågar prata.

Alla artiklar i temat En chef i tiden (8)

ur Lärarförbundets Magasin