Ingår i temat
Ensam på toppen
Läs senare

Coachning får skolledare att stanna

Efter att Hudiksvalls kommun anställde en utvecklingscoach har omsättningen bland skolledarna minskat.

30 Maj 2016
Coachning får skolledare att stanna
Anette Nybom är utvecklingscoach och jobbar bland annat med att hjälpa skolledare att utveckla sitt ledarskap.

Starten var lite trög men nu har ryktet spritt sig att stödet från kommunens utvecklingscoach är värt tiden samtalen tar. Ungefär två tredjedelar av Hudiksvalls kommuns runt trettio rektorer, biträdande rektorer och förskolechefer har fått individuellt stöd av Anette Nybom sedan hon anställdes 2012. Mest värdefullt har stödet upplevts av de nya cheferna. Men Anette Nybom vill gärna nå de erfarna skolledarna också.

– Inom det privata arbetslivet är det i dag självklart att chefer har en mentor eller coach. Det ses som nyckeln till att utvecklas. Men erfarna, rutinerade skolledare tänker inte så. Jag försöker få dem att inse att ta hjälp av en coach inte behöver vara ett uttryck för att man känner sig ny eller osäker, säger hon.

En del skolledare får hjälp med att utveckla sitt ledarskap, andra med att driva ett kvalitetsutvecklingsarbete eller med att hantera en speciell situation som uppstått.

– Det kan vara ensamt på toppen och svårt att hitta någon att samtala med. Någon som har tid att vara bollplank och som kan ställa utmanande frågor och komma med idéer. Det är där jag kommer in, säger Anette Nybom som har egen erfarenhet av att arbeta som skolledare.

Hon har valt att kombinera traditionell coachning ”där man låter den coachade komma fram till alla svar själv” med handledning ”där man hjälper till och föreslår lösningar”.

– Kombinationen har passat mig bra men det är förstås viktigt att man som handledare inte tar över utan bara stöttar, säger Anette Nybom.

Innan hon började hade kommunen haft en turbulent period med ganska stor omsättning på skolledare.

– De slets ut och det var svårt att hitta nya. Nu har det lugnat ner sig och den omsättning som finns har naturliga orsaker som pensionering eller att partnern fått jobb på annan ort, berättar Anette Nybom.

Hennes viktigaste råd till alla som får eller ger coachning eller handledning är att se till att formulera en ordentlig uppdragsbeskrivning.

– Annars går det inte att efteråt utvärdera vad man uppnått, konstaterar hon.

ur Lärarförbundets Magasin