Läs senare

Dags för en egen personlig instruktör? 

Anna Sundström och Dennis Reinhold är Skövdes nya rektorscoacher. Hon vill få rektorerna att bli stolta över sitt arbete. Han vill ge sina kollegor möjlighet att fokusera på lärarna och eleverna. 

31 Jan 2006

 Det var omtumlande för båda när de fick beskedet att de fått tjänsterna som rektorscoacher i Skövde. En satsning som är tänkt ska avlasta rektorerna och ge dem möjlighet att koncentrera sig på pedagogik, lärare och elever. Båda är nu otåliga och ser fram emot att tillträda sina nya tjänster. 
   – I Skövde finns det en tydlig vision om att arbeta med ett nära pedagogiskt ledarskap. Man har till och med skrivit in det i skolplanen.Det är unikt,säger Dennis Reinhold som börjar sitt nya jobb den första februari. 
   Han har de senaste två åren arbetat som rektor på Karl Johansskolan i Majorna i Göteborg. Skolan har 700 elever i årskurs F-9 och 90 anställda. 
   Hans jobb har allt mer inneburit att tid går till yttre organisation och administration. Vilket gör att man kommer från verksamheten, menar han. 

– Nu får jag slita mig till en förmiddag i veckan för att se hur lärare och elever jobbar. Men det krävs att du varit i verksamheten för att till exempel kunna delta på ett bra sätt i en elevvårdskonferens. Du är ju ytterst ansvarig och fattar beslutet, och det kan du inte göra utan att själv bildat dig en uppfattning, säger han. 
   Han ser fram emot att få jobba med ett nära pedagogiskt ledarskap, vilket för honom innebär att han ofta träffar rektorerna, eleverna och lärarna.Och tillsammans med rektorerna utarbetar nya strategier för lärande. 

– Jag ser det som en viktig fråga att arbeta med elevernas val av studiestrategier. Det kommer jag inspirera rektorerna och lärare att jobba mera med. Det är också viktigt att utvärdera vilka mål vi har. Sedan blir min uppgift att skapa förutsättningar för rektorerna att fokusera på att uppfylla målen, förklarar han. 
  Anna Sundström har de senaste sex åren jobbat som rektor på Billingsdalsskolan i Skövde. Skolan har 260 elever och 120 barn i förskolan i årskurs F-5, och 70 anställda. Under hennes ledning har skolan utvecklats till vad man i Skövde kallar en kommunal friskola. 
  – Det är ett samlingsbegrepp för det utvecklingsarbete som enheten haft under de senaste tre åren. I stort kan man beskriva det som att vi jobbar som en friskola men har den kommunala tryggheten kvar, säger hon. Hon är entusiastisk inför sina nya arbetsuppgifter. Och hon hoppas rektorerna ska se möjligheterna i att nu kunna förändra sin verksamhet för att få högre kvalitet. 
   – Jag vill jobba mycket med utveckling, och att pusha rektorerna och visa på allt bra de gör. Jag vill att rektorerna ska kunna sträcka på sig och vara stolta över sin verksamhet, säger hon. 
   Men hon kommer sakna att kontakten med barnen. 
   – Meningen är att jag ska vara ute mycket. Men det blir inte på samma sätt med till exempel elevrådsmöten. 

Att vara rektor handlar mycket om att vara utsatt och ensam i sin roll, menar Anna Sundström. Som rektor kan man välja att ta tag i vissa frågor – eller att inte göra det, för att man helt enkelt inte vet hur, menar hon. – Då kan jag vara där och coacha. 
   Dennis Reinhold har, trots utsattheten som rektor, alltid gillat sin roll.Men,konstaterar han, det är ett faktum att många rektorer hoppar av. 
   – Du står mitt i korselden, med tryck från föräldrar, lärare, elever. Kraven blir för höga. 
  Och för mycket tid ägnas åt fel saker.Det här måste vi våga debattera, säger han. Han pekar på datorn med inkommande mejl och brevlådan utanför dörren: 
   – De där försvinner inte av sig själv. Både Dennis Reinhold och Anna Sundström tänker börja sitt nya jobb med att lära känna sina rektorer.Ta reda på vad som är bra i verksamheten, och vad som kan bli bättre. 
   – Vad vi kommer att göra beror mycket på vilken kunskap rektorerna har och vad de har behov av. Det vet jag inte innan vi träffats, säger Dennis Reinhold. 

Han hoppas dock kunna bli den katalysator som rektorerna behöver, men också vara en idéspruta. Han tror också på att man vågar syna sig själv, och utveckla vardagen. 
   – Jag tror det är bra att man utvärderar sig själv tillsammans med sina elever och sina kollegor. 
   Att hela tiden jobba på sitt ledarskap i klassrummet och sitt sätt att undervisa.Men det händer inte om inte rektorn vågar syna sitt eget ledarskap och vågar ha en öppen diskussion med sina lärare. Öppenheten gynnar i slutändan eleverna. Jag är tydlig i mitt ledarskap och mitt uppdrag är att inspirera rektorer och lärare till det samma, säger han. 
   Och han är entusiastisk inför sitt nya jobb: – Det här är jättespännande och väldigt inspirerande, säger han. 
   Anna Sundström ser sig som mellanledet mellan förvaltningen och verksamheten. Hon vill vara ett bollplank, utan att ta över frågan. 
   Hon tror också på samordning mellan de 20 rektorer som hon ansvarar för.Att rektorerna kan dra nytta av varandra för att få ett bra lärande i skolorna. 
   – Jag hoppas kunna se gemensamma frågor som behöver lyftas. Jag kan också ta upp goda exempel som behöver spridas mellan skolorna, säger hon. 

Men först av allt ska hon ha utvecklingssamtal med alla rektorer, vilket inte hunnits med under de senaste åren.Alla rektorer ska få en utvecklingsplan, både för sig själva och sin verksamhet. Hon vill ta god tid på sig för att lära känna sina rektorer, och för att de ska lära känna henne. 
   – Jag vill bygga upp en god kontakt så att man vågar komma till mig.Mitt arbete blir ju i dialog med rektorerna. Någon behöver kanske hjälp med att hitta strukturer för individuella utvecklingsplaner. Andra behöver kanske hjälp i ett elevärende eller personalärende. 
   Ingen av de två har någon egen formell utbildning i ledarskap. 
   Anna Sundström är skolad som ledare inom idrottsrörelsen där hon fått en grundutbildning. Hon har jobbat som ledare både inom friidrott och gymnastik, och själv utbildad nya ledare. 

En ledarskapsutbildning är något hon saknar i lärarutbildningen. 
   – Det är mycket fokus på pedagogik.Och ofta blir de duktiga pedagogerna rektorer. Men det innebär ju inte alltid att man kan leda vuxna, säger hon. 
   Den statliga rektorsutbildningen finns förvisso. Men det är ingen utbildning i ledarskap. – Där är fokus på att tolka styrdokumenten. Hennes förhoppning är att ett tydligt ledarskap smittar av sig. Och att det i slutändan blir en bra verksamhet. 
   Dennis Reinhold har genom åren handlett många studenter från Lärarhögskolan och tycker att han fått bra feed-back på sitt ledarskap. 
   – Tanken att leda vuxna väcktes tidigt. Men jag var inte redo att söka ett vanligt jobb som verksamhetschef. Utvecklingsfrågor och nära pedagogiskt ledarskap har alltid intresserat mig, så det här jobbet känner jag mig redo för, säger han. 

JOHANNA STARKENBERG-FRÖJD 

ur Lärarförbundets Magasin