Läs senare

Dålig koll på hemkunskapen

av Sten Feldreich
17 maj 2019
17 maj 2019

Ämnet Hem- och konsumentkunskap har förändrats mycket över tid och fått ett mer omfattande och komplext innehåll. Men den minsta garanterade undervisningstiden har inte utökats i samma takt. Undervisningstiden skiljer dessutom stort mellan skolorna, visar en granskning av Skolinspektionen.

–Det betyder att en lärare kan ha dubbelt så mycket tid att bedriva undervisning, jämfört med en kollega på en annan skola, säger Maria Sundkvist, avdelningschef på Skolinspektionen.

Granskningen visar även att rektorerna inte skaffar sig insyn i hur undervisningen i ämnet planeras och genomförs och att flertalet av rektorerna inte följer upp undervisningen. På mer än hälften av de granskade skolorna saknar läraren en ämneskollega.

Och det är ovanligt att lärarna får samverka med andra lärare på andra skolor. Både rektorer och skolhuvudmännen behöver ta ett större ansvar för att öka likvärdigheten i undervisningen i ämnet, både lokalt och nationellt, menar Skolinspektionen.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com