Läs senare

Därför har Finland de bästa lärarna

av Pamela Granskog
16 mar 2018
16 mar 2018

”Ååh, De här siffrorna måste vi ta med hem och visa för våra beslutsfattare”, sa en grupp svenska lärare och utbildningsadministratörer när jag presenterade det finländska skolsystemet och den finländs­ka läroplanen för dem för några månader sedan.

De explicita siffrorna handlade om de finländska lärarnas syn på sitt eget jobb. 90 procent uppgav att de är tillfredsställda med sitt jobb, 70 procent att de skulle välja yrket på nytt och 60 procent tyckte att deras arbete uppskattas av samhället. Även om OECD-siffrorna har några år på nacken talar de ändå sitt tydliga språk: den finländska läraren trivs i klassrummet.

Under hösten har jag träffat flera grupper danskar och svenskar som velat höra mer om hur det finländska skolsystemet är uppbyggt. Det har på många plan varit en hälsosam process att se vår läroplan och vårt skolsystem med andras ögon – finländarna är ju inte kända för att vara utpräglade optimister och tenderar att hellre fokusera på svagheter än styrkor.

Skolsystemet främjar ett analytiskt tänkande som inte styrs av givna svar. veckan.

Sølvi Lillejord, professor och avdelningsdirektör vid Kunnskapssenteret for utdanning vid Norges forskningsråd, besökte Finland i februari. Hon konstaterade att lärarprofessionen ses som en ”riktig” profession i Finland och att en orsak till läraryrkets uppskattning i landet är forskningens starka roll i lärarutbildningen. Forskningen har lagt grunden för ett framgångsrikt lärarskap.

Ett välfungerande skolsystem är ett abstrakt begrepp och inte så lätt att definiera alla gånger. Peter Vesterbacka, finlandssvensken bakom Angry birds, världens genom tiderna snabbast växande varumärke, lovordar det finländska skolsystemet världen över. Entreprenören Vesterbacka har lämnat de arga fåglarna bakom sig men flyger fortfarande högt och sysslar numera med utbildning i Kina, planerar tunnlar mellan Helsingfors och Tallinn (snart också Stockholm och Sankt Petersburg, lovar han) och utbildar astronauter.

I samband med en fortbildningsdag för finlandssvenska lärare jämförde han Finlands skolsystem med bland annat Kinas och Singapores. Enligt honom har Finland planetens bästa lärare och den bästa skolan. Tack vare att befolkningen är liten har man aldrig kunnat lyfta fram särskilt begåvade elever i elitskolor. Man har satsat på en god grundutbildning för alla. Det är en skola där man inte tar kål på initiativ och kreativitet. Skillnaden mellan finländska gymnasister och andra är att i Finland får man tänka själv, menar han. Skolsystemet främjar ett analytiskt tänkande som inte styrs av givna svar. Enligt honom ska vi ska vara stolta över vad vi har, men aldrig nöja oss. En strävan framåt måste finnas.

Peter Vesterbackas tankar värmer en yrkeskår som visst känner sig uppskattad av sin omgivning, men som sällan ser sig som framgångsskapare. Trots det skapas betydelsefulla möten och insikter varje dag, varje minut, i våra klassrum.

Ibland behöver vi hjälp utifrån för att inse det.

Pamela Granskog

Bor: Helsingfors, Finland.

Yrke: Undervisningsråd i modersmål och litteratur på statliga Utbildningsstyrelsen i Finland.

Bakgrund: Utbildad modersmålslärare (svenska) och journalist. Har jobbat som gymnasielärare och biträdande rektor.

ur Lärarförbundets Magasin