Läs senare

De får hålla rektorsprogrammet

Nu är det bestämt vilka universitet och högskolor som får anordna rektors­programmet de kommande sex åren. Två blir av med sina program.

11 dec 2014

Nu är det bestämt vilka universitet och högskolor som får anordna rektors­programmet de kommande sex åren. Två blir av med sina program.
Nio universitet och högskolor ansökte om att få anordna rektorsprogrammet, men bara sex fick uppdraget. Nytt för hösten 2015 är att Göteborgs universitet och Mittuniversitet kommer att hålla utbildningen, medan Linnéuniversitet och ÖMD (Örebro universitet, Mälardalens högskola och Högskolan Dalarna) mister rätten.

En lång process ligger till grund för beslutet, enligt Niclas Westin på Skolverket. Till sin hjälp har verket haft en oberoende bedömargrupp för att särskilja de lärosäten som skulle kunna hålla bäst kvalitet.

De övriga lärosätena som tidigare anordnat rektorsutbildningen, och som nu kommer få fortsätta att göra det, är Karlstads universitet, Stockholms universitet, Uppsala universitet och Umeå universitet.

De skolledare som redan blivit antagna till Linné-universitetet och ÖMD kommer dock att kunna fullfölja sina utbildningar.

Fotnot: Rektorsprogrammet är obligatoriskt för rektorer som anställts efter 2010 eller som inte tidigare gått någon rektorsutbildning. Biträdande rektorer och förskolechefer omfattas inte av obligatoriet, men får också gå utbildningen.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com