Läs senare

Delat ledarskap kan lyfta pedagogiken

AktuelltAvlastning, tydlighet och snabbare beslut. Fördelarna med delat ledarskap i skolor och förskolor är flera, visar Marianne Döös forskning. Men hennes studier visar också att ledarduon måste vara samkörd för att lyckas.

15 mar 2019

Marianne Döös, forskare vid institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet, har i två år följt ett försök med delat ledarskap i skolor och i förskolor i Södertälje.

Vad innebär delat ledarskap?
– Delat ledarskap mellan chefer förekommer i olika former. I vissa av Södertäljes skolor och förskolor jobbar man med funktionellt delat ledarskap som är en likställd form där ingen är underställd den andre. Båda ledarna har sitt mandat direkt uppifrån och har samma chef.

Hur då funktionellt?
– Det är ett sätt att möta skollagen, som säger att det inte går att ha två likställda rektorer på en och samma skolenhet. En rektor måste alltid vara överordnad. Södertälje har sett att man kan dela upp rektors uppgifter mellan det pedagogiska och det administrativa ledarskapets olika funktioner och lägga ut dem på två likställda personer.

Namn: Marianne Döös.

Gör: Professor i pedagogik vid Stockholms universitet med inriktning på organisationspedagogik.

Aktuell: Kommer strax ut med boken Delat ledarskap i förskola och skola, tillsammans med forskarkollegan Lena Wilhelmson.

Vem gör vad?
– Rektor eller förskolechef leder och samordnar det pedagogiska arbetet. Den andra funktionen kallas enhetschef och har det kommunala uppdraget, som omfattar bland annat arbetsmiljö, budget och lokaler. Båda är likställda och kan fatta självständiga beslut.

Vilka är fördelarna?
– Det blir en avlastning för rektor som kan koncentrera sig på det pedagogiska arbetet. Enhetschefen skapar förutsättningar för det genom att ta hand om allt från budget till rehab och arbetsmiljö. En annan fördel är att beslutsgången blir snabbare.

Vad ser du för risker?
– En förutsättning för att modellen ska fungera är att ledarskapet består av ett par som kommer överens och samarbetar bra. Om det krockar mellan dem kan det bli tufft, men också synligt vilket ändå är fördelaktigt. Har man en chef och en biträdande chef kan ett dåligt samarbete pågå i årtal utan att det syns.

Hur får man till ett väl fungerande par?
– Här handlar det inte om att rekrytera två individer utan en relation och det är vi inte vana vid. De två ledarna måste ha en gemensam bottenplatta som består av inbördes prestigelöshet, ömsesidigt förtroende och gemensamma värderingar, både om vad man vill med verksamheten och hur man leder människor.

Behövs det en lagändring för att underlätta delat ledarskap?
– Ja, det är inte rimligt att seriösa yrkesverksamma människor ska behöva leta i djupet av lagstiftningen för att identifiera vita fält där de kan hitta en lösning.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com