Läs senare

Det pedagogiska ledarskapet måste prioriteras

Skolan behöver utvecklas till en mer lärande
organisation. Skolledare måste ges möjlighet
till fortsatt pedagogiskt utvecklingsstöd,
skriver Mikael Damberg (S).

24 jan 2012

I de bästa skolsystemen i världen använder rektorer upp till 70 procent av sin arbetstid till det pedagogiska ledarskapet. Jag har än så länge inte träffat någon rektor i Sverige som lyckas med det. Även om många rektorer och skolledare säkert drömmer om detta. Jag är övertygad om att vi måste röra oss i denna riktning om vi ska vända utvecklingen i skolan. Att kunskapsresultaten i skolan sjunker för femte året i rad samtidigt som skolsegregationen växer på ett farligt sätt visar att det som nu görs inom skolpolitiken inte är tillräckligt och inte alltid inriktat på det viktigaste.
I dag ägnas mycket av skolledarens arbete åt att efterleva skollag och förordning, lagar om arbetsrätt och arbetsmiljö, arbete med ekonomi, lokaler, personal och elevärenden. Det känns ofta omöjligt att i skolvardagen lägga mer tid på skolutveckling tillsammans med sina lärare. Men det kan inte fortsätta på detta sätt. Rektorer i Sverige behöver kunna lägga en mycket större del av sin arbetstid på det pedagogiska ledarskapet.

Politik handlar om att prioritera. Socialdemokraterna är beredda att investera mer i skolan. I stället för att sänka krogmomsen satsar vi 5 miljarder på utbildningssystemet. I vår alternativa budget avsätter vi de närmaste åren 2,4 miljarder mer för lärare och rektorer. Ett fokus i denna satsning är att underlätta för rektorer att sätta det pedagogiska uppdraget främst och vi investerar därför 50 miljoner kronor för detta årligen under 2012, 2013 och 2014. Vi vill också ge helt andra och bättre möjligheter att arbeta med långsiktig kompetensutveckling.

Det enskilt viktigaste för elevernas resultat är att de möter en riktigt bra lärare. Därför vill socialdemokraterna se fler möjligheter till utveckling och karriär för lärare i skolan. Det kan exempelvis handla om att ta ansvar för ämne och ämnesutveckling, kvalitets-arbete, bedömning och betygssättning, handledarskap för lärarstudenter samt mentorskap för nyutbildade lärare. Skolhuvudmän och rektorer måste ta tillvara den kompetens som lärarna besitter och stimulera till professionell utveckling och större ansvarstagande i skolan. Jag vill därför uppmana landets rektorer att skapa karriärvägar och premiera duktiga lärare också genom högre lön.

Skolan behöver utvecklas till en mer lärande organisation. Skolledare måste ges möjlighet till fortsatt pedagogiskt utvecklingsstöd. Lärare behöver lära mer av varandra genom auskultation, diskussion och på andra sätt. Framstående lärare bör coacha och vägleda andra. Lärare och rektorer behöver vara i ständig dialog med forskare och praktiker för att snabbt kunna tillgodogöra sig ny forskning, andras erfarenheter och välfungerande metoder. På detta sätt kan det som fungerar få spridning i skolsystemet.

Vi behöver en ny skolpolitisk debatt! Allt är inte elände i svensk skola. Jag vill därför bidra till att sätta mer fokus på det som fungerar. I Sverige och i andra länder. Skolpolitiken måste utgå från forskning snarare än symbolpolitik. På så vis kan skoldebatten också bli mer framåtsyftande och bidra till en positiv förändring. Jag hoppas att många skolledare och rektorer kommer att medverka i den diskussionen. Ni behövs!
 

ur Lärarförbundets Magasin