Läs senare

Det rör sig i finländska skolan

av Pamela Granskog
28 Nov 2017
28 Nov 2017

Den lilla staden Seinäjoki har sprungit in Finland på den internationella kartan över viktkurvor för barn, lite så där som Paavo Nurmi med alla sina OS-medaljer en gång i tiden sprang in Finland på kartan, och nu riktar forskare från hela världen sina blickar mot den lilla staden i södra Österbotten. Skillnaden är att i Seinäjoki handlar det inte om en ensam stjärna som löper i mål. Det handlar om ett nationellt problem med barnfetma som man lyckats stävja med hjälp av lokala och mål­medvetna satsningar, framför allt i skolor.

2012 startade Finland ett nationellt förebyggande fetmaprogram och 2013 presenterades det lokala programmet i Seinäjoki. Man satsade långsiktigt inom många olika sektorer: bland annat i skolor, förskolor, mödrarådgivningar och föreningar.

Skolorna utgjorde naturligtvis en viktig målgrupp. Och i Pruukiskolan, en högstadieskola med ett par hundra elever, är eleverna i dag vana att röra på sig.

För en typisk elev blir det kanske 10–15 timmar idrott i veckan.

Skolan har, i likhet med andra skolor i Seinäjoki, en 50-minutersrast varje dag – en ny schemaläggning som är en följd av stadens satsning.

Under rasten kan eleverna välja mellan parkour, handboll och basket, men också drama eller dans. Skolan har satsat på en ny parkourbana och sporthallen anpassas efter sportgrenarna.

Under lektionerna har eleverna möjlighet att jobba stående och ibland avbryter man för ett kort gympapass.

Parkourbanan var dyr. Skolan satsade närmare 500 000 kronor på den, säger rektor Marko Varamäki i en intervju i Läkartidningen. Vill man att eleverna ska röra på sig måste man också stimulera dem, konstaterar han.

Pamela Granskog

Bor: Helsingfors, Finland.

Yrke: Undervisningsråd i modersmål och litteratur på statliga Utbildningsstyrelsen i Finland.

Bakgrund: Utbildad modersmålslärare (svenska) och journalist. Har jobbat som gymnasielärare och biträdande rektor.

Och eleverna rör verkligen på sig. Rektorn räknar med en och en halv timmas idrottslektioner per dag, plus två timmar valfri sport per vecka.

”För en typisk elev blir det kanske 10–15 timmar idrott i veckan. Sportiga elever kan komma upp i 20 timmar per vecka”, säger han.

Ivern att röra på sig sprider sig allt mer i de finländska skolorna. I Sursik skola i Pedersöre har man tagit efter modeller i USA och Sverige och satsar på högpulsträning för att höja elevernas skolprestationer, framför allt i skolans resursklass. Träningen ökar hjärnans förmåga att skapa nya kopplingar mellan hjärnceller. I planerna ingår en frivillig pulsklubb för eleverna på morgnarna innan skoldagen startar.

Men det största projektet är det nationella programmet Skolan i rörelse, ett av spetsprojekten i regeringsprogrammet. Projektet uppmanar skolorna att röra på sig och bjuder på omfattande materialpaket och stöd för lärare.

Har man nått resultat?

Ja, åtminstone i Seinäjoki. 2009 var 17 procent av femåringarna överviktiga, men 2015 var man nere i 10 procent. Också mätningar bland sju- och elva-åringarna visade samma trend. 2011 var 14 respektive 16 procent av barnen överviktiga. 2015 låg man under 10 procent. I ett land där fetma och övervikt samt följdsjukdomar till dessa är vanligare än i de andra nordiska länderna, är det en utveckling som är absolut nödvändig.

ur Lärarförbundets Magasin