Ingår i temat
Ensam på toppen
Läs senare

Effektivt med egen mentor

Även en erfaren chef kan behöva en mentor. Träffarna ger dessutom mentorn tillfälle att reflektera över det egna ledarskapet.

30 maj 2016

Mentorn: ”Även erfarna rektorer kan behöva stöd”

Foto: Henrik WittMarika Andersson

Uppgift: Mentor åt Sofia Jardviken.

Bakgrund: Rektor sedan elva år, tidigare SO-lärare.

Nuvarande arbete: Rektor på Ektorpsskolan, årskurs 7–9, Norrköpings kommun.

 

Varför är du mentor?

– Jag tycker att det är viktigt att nya skolledare har någon som de tryggt kan höra av sig till.

Får du ut något för egen del?

– Absolut. Att vara mentor får mig att reflektera över mitt eget arbete. Frågorna får mig att tänka till, komma på alternativa lösningar och göra återblickar.

Får du extra tid eller ersättning för att vara mentor?

– Nej, det ingår i mitt jobb. Jag fick frågan om jag ville vara mentor och sa ja.

Vilket stöd kan du som mentor ge?

– Det är i stort som smått, både i verksamheten och i ledarskapet. Jag ger stöd efter behov. Jag kan kommunen och vet vem man ska vända sig till. När det gäller organisationsfrågor har jag varit med länge och kan berätta hur jag skulle göra.

Har du själv haft någon mentor?

– Ja. När jag var ny som rektor och arbetade i en annan kommun fick jag en erfaren rektor som mentor. När jag sedan började i Norrköping sågs jag själv som erfaren och fick ingen ny mentor. Fast jag tror att det hade varit bra. Även erfarna rektorer kan behöva en mentor när de börjar hos en ny huvudman för det innebär att man ska arbeta i en ny organisation.

Finns det någon nackdel för nya skolledare att ha en mentor?

– Möjligen att det kan bli så mycket med allt stöd att man inte hinner vara på plats på skolan och lära känna sin verksamhet.

– I Norrköping får nya skolledare både verksamhetsintroduktion och chefsintroduktion. Om de dessutom har en mentor och ska gå rektorsprogrammet redan första året tror jag man måste plocka bort något.

Tycker du att mentorskapet ska vara inriktat på verksamheten eller på ledarskapet?

– Det beror på vilken person man är mentor åt. Om han eller hon har tidigare chefserfarenhet eller inte.

Är du handledare eller coach? Det vill säga, ger du råd eller låter du adepten komma på svaren själv?

– Det beror på frågan. Ibland ger jag råd, som till exempel att det där måste du ta hjälp med. Andra gånger visar jag på olika vägar och ger exempel. Ofta resonerar vi kring lösningar tillsammans. Ibland räcker det att vara stöttande och bekräfta att Sofia har tänkt rätt.

 

Adepten: ”Jag kan ringa min mentor när som helst”

Foto: Henrik WittSofia Jardviken

Uppgift: Adept till Marika Andersson.

Bakgrund: Rektor sedan två år, tidigare biträdande rektor. Utbildad personalvetare.

Nuvarande arbete: Rektor på Mosstorpsskolan, årskurs 4–9, Norrköpings kommun.

 

Varför har du en mentor?

– När jag började som ny rektor i Norrköpings kommun för ett år sedan blev jag erbjuden en mentor och tackade ja.

Har du haft någon mentor tidigare?

– Nej.

Hur tycker du att det fungerar?

– Jättebra. Det bästa är att jag vet att det finns en person som jag som ny i kommunen kan ringa när som helst och ställa frågor till så att det blir rätt med alla nya rutiner.

Hur ser upplägget ut?

– Det är spontant. Vi är med i samma rektorsgrupp som träffas ungefär var tredje vecka. Då brukar jag passa på att ställa frågor till Marika. Dessutom träffas vi tre gånger om året när våra lärare har ämnesutbyte. I övrigt ringer, mejlar eller sms:ar jag frågor. Några gånger har vi också haft ett möte inför något specifikt i årshjulet.

Som till exempel?

– Inför lönesamtalen åkte jag till henne och diskuterade lönekriterierna. Jag är van vid att ha lönesamtal men ville ändå stämma av hur man tänker kring lönekriterierna här i kommunen så att inte mina anställda får sämre löneutveckling för att jag tänker annorlunda.

Gör din mentor ditt jobb mindre ensamt?

– Ja, det tycker jag. Jag har ju kolleger på skolan men de är samtidigt mina anställda. Med dem kan jag vara personlig men inte privat som jag kan vara med min mentor.

Vad tycker du är fördelen med att ha en egen mentor jämfört med att vara med i en mentorsgrupp?

– Jag är ganska effektiv av mig och tycker det underlättar att ha en egen mentor. Då behöver jag aldrig sitta av tid på möten med frågor som inte rör mig. Någon som är helt ny som chef har ju till exempel andra frågor än vad jag har.

Vad krävs av adepten för att mentorskapet ska bli bra?

– Att man vågar fråga och tar sig tid till det. Att man inte sparar på frågorna utan ställer dem direkt så att man inte behöver bli stressad i väntan på svaren. Att man tänker förebyggande och till exempel ringer i februari om man har frågor om lönesamtalen som ska genomföras i mars.

Något annat som är viktigt?

– Att man matchas med rätt person så att man passar ihop.

ur Lärarförbundets Magasin