Läs senare

Effektivt skicka dålig chef på kurs

AktuelltChefer blir bättre av att gå på ledarskapskurs – särskilt dåliga chefer. Det visar forskning där under­ställda har fått skatta sina chefer före och efter avslutad kurs.

av Per Hagström
28 mar 2017
28 mar 2017

Forskare vid Karolinska institutet och Försvarshögskolan har utvärderat en av Sveriges mest använda ledarskaps­utbildningar, Utvecklande ledarskap. Deras studie visar att kursen minskar destruktiva ledarbeteenden som överkontroll, passivitet och låt-gå-mentalitet. Däremot förstärks inte gynnsamma beteenden i samma utsträckning. Det är ett intressant resultat, tycker Gerry Larsson, professor vid Försvarshögskolan och en av forskarna bakom studien.
– Forskningen säger nämligen att dåligt ledarskap ger mer negativa effekter än vad bra ledarskap ger positiva. Man vinner alltså mest på att minska destruktiva ledar­beteenden.

Forskningen säger att dåligt ledarskap ger mer negativa effekter än vad bra ledarskap ger positiva.

Utvärderingen omfattade knappt 60 chefer och ett urval av deras underställda. De underställda fick skatta sin chef före kursen, en månad efter och ett halvår efter.

Gerry Larsson.

– Frågar man chefer som har gått en ledarskapskurs så är de ofta nöjda. Men att underställda fortfarande ett halvår efter kursen upplever att chefen har förbättrats väger tyngre, säger Gerry Larsson.

Studien visar att de chefer som före kursen hade låga skattningar från de underställda höjde sitt ledarskap mest medan de som låg bra till redan från början bara förbättrade sig marginellt.

Ett annat intressant fynd var att sex månader efter kursen överensstämde chefens skattning av det egna ledarskapet med de underställdas. Chefen varken överskattade eller underskattade sig själv vid en jämförelse.
– De såg verkligheten med ungefär samma ögon, vilket är en fördel om chefen och medarbetarna ska kommunicera på ett vettigt sätt.

Fotnot:

Studien finns att läsa på nätet och heter Leadership behaviour changes following a theory-based leadership development intervention: A longitudinal study of subordinates’ and leaders’ evaluations.

ur Lärarförbundets Magasin