Läs senare

Efterlängtad av alla och på jobbet går det också bra

Anders Forsell, ny rektor på Toleredsskolans förskola, upplever att han är efterlängtad. Den största förväntningen handlar om att han nu ska börja arbeta med arbetsmiljön systematiskt – en förutsättning för en professionell pedagogisk verksamhet.

16 Apr 2008

Det förväntas nog av mig att jag ska kunna de frågorna. Och det känns som om jag kan leva upp till de förväntningarna, säger han.
Anders Forsell har precis avslutat frukosten i en barngrupp.
– Vi är väldigt kort om folk. Just nu handlar det om att hålla verksamheten flytande, säger han.
Han drar sig inte för att gå in och stötta personalen rent praktiskt. För han vill också visa att han vet hur deras jobb kan vara.
Redan vid anställningsintervjun försökte han ge en tydlig bild av vad de anställda kan förvänta sig av honom.
– Vid introduktionssamtalen med alla anställda frågade jag också efter vilka förväntningar de har på mig, så jag tror att jag har en bra bild av detta.
Hittills i sin karriär har han alltid sagt vad han tycker och tänker. Målet har varit att ha en tjänst med mycket ansvar.
– Jag har aldrig dragit mig för ansvar, snarare dragits till ansvar, säger han.
Hans egen agenda var att först gå några arbetsledarprogram inom Göteborgs kommun. Av olika skäl blev det aldrig så. Istället gick han direkt in i en arbetsledarroll. Hans egna farhågor när han tog jobbet var: ska jag nu klara detta utan att först ha utbildat mig?
– Man måste ha tydliga och höga krav på en rektor. Det är många områden som ska behärskas. Förutom den sociala grunden man måste stå på handlar det också om en hel del praktiska arbetsmoment, säger han.

Smekmånaden är över
Men när smekmånaden snart är över känner han sig trygg i sin nya roll. Hans egen vision handlar nu om att skapa en arbetsplats där alla får yttra sig,där det inte råder någon jantelag, och där det tillåts att man är mänsklig och får visa känslor.
– Att skapa den arbetsplatsen är en stark drivkraft hos mig. Och jag tror nog att det finns en förväntan hos personalen att jag ska klara av detta, säger han.
Personalen förväntar sig också framförhållning och nya idéer, tror han.
– Och att jag är synlig i den dagliga verksamheten. De vill att jag är lyhörd och ser dem som individer för att kunna ge feedback. Alla vill bli sedda och bekräftade.
Han tror också att det finns en förväntan att han ska behandla alla med respekt oavsett vilken befattning de har. Och det är själva grunden för att skapa den arbetsplats han har visioner om, menar han.
– Jag vet att de förväntar sig ärlighet,att jag vågar reda ut saker som är känsliga och att jag inbjuder till delaktighet, säger han.

En viss oro finns

En viss oro finns dock för det outtalade.Att kunna höra det där som egentligen inte sägs, eller behöva tolka det som sägs.För han upplever att det finns en förväntan i att han ska kunna tolka subtila signaler.
– Om jag ska börja gissa är vi farligt ute. Jag vet hur fel det kan bli. Den stora utmaningen han har framför sig handlar om att mildra arbetsbördan för de anställda.
– Jag har redan fått många signaler om att de har det tufft.
Han känner en stark förväntan att han ska stå upp för verksamheten och våga säga hur det ligger till för sina chefer.För visst har han möjlighet att påverka.
– Det visar sig ju att det får ekonomiska konsekvenser när man tajtar verksamheten för mycket, det syns bland annat i sjuktal och personalomsättning.
Han vill förändra långsiktigt. Och känner att det finns en stark förväntan från flera håll att han ska klara av detta.
– Som nyanställd har man väl alltid förväntningar på sig att komma med nya tankar och idéer, säger han.

JOHANNA STARKENBERG-FRÖJD

ur Lärarförbundets Magasin