Läs senare

Ekonomiprogram näst störst

av Sten Feldreich
17 maj 2019
17 maj 2019

Skolverkets elevprognos visar att elevkullarna i gymnasieskolan kommer att öka med ungefär 30 000 elever under de kommande åren.

Läsåret 2018/19 ökade antalet elever som påbörjade utbildning i gymnasieskolan med 4 400 elever jämfört med föregående år, visar Skolverkets rapport ”Uppföljning av gymnasieskolan 2019”.

Idag är det drygt 350 000 elever som läser en utbildning i gymnasieskolan varav 300 500 läser ett nationellt program.

Av dessa är en det en tredjedel som läser ett yrkesprogram och övriga två tredjedelar läser högskoleförberedande program. Det är fortsatt samhällsvetenskapliga programmet som är det största. Sedan gymnasiereformen Gy2011 infördes har naturvetenskapsprogrammet varit det näst största programmet men läsåret 2018/19 är ekonomiprogrammet det näst största programmet efter att ha ökat i storlek under en längre tid.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com