Ingår i temat
Tema: Elevmakt
Läs senare

Elever kan avgöra rektorsval

Sökande till rektorstjänster i Stockholm kommer snart att bli intervjuade även av elever. Beslutet är omdiskuterat.

25 Aug 2016

Elevernas roll är att bidra med sitt perspektiv vid intervjuer av rektorer precis som lärarfack, ledningspersonal och chefer, enligt Michael Martinson som är initiativtagare till projektet på utbildningsförvaltningens chefsenhet i Stockholms stad.
– Det är dock alltid gymnasiechefen eller grundskolechefen som fattar beslutet om vem som ska tillsättas, säger han.

Beslutet att elever ska få delta vid intervjuerna av rektorer fattades strax före sommaren av stadens gymnasiechef och grundskolechef. Det grundar sig både i barnkonventionen och skolans demokratiuppdrag. Innan beslutet fattades pågick en försöksverksamhet på sex skolor, tre gymnasieskolor och tre grundskolor och utfallet av rekryteringarna blev, enligt Michael Martinsson, så lyckat att förvaltningen beslöt sig för att fortsätta med det.

Michael Martinson har själv erfarenhet av att ha elever med vid rekryteringar av både lärare och biträdande rektor. Det fanns på grundskolan Nya Elementar i Stockholm där han arbetade som rektor för ett par år sedan.

– Det hade införts innan jag tillträde som rektor men för mig var det en självklarhet att ha med eleverna och jag upplevde att de var mycket kloka, säger han.

Stockholms stad har 143 grundskolor och 26 gymnasieskolor i kommunal regi. Det blir skolor som har elever från årskurs 4 och uppåt som får delta i rekryteringsintervjuerna. Eleverna kommer att tillhöra en av fem intervjugrupper.

Det har funnits kritik från personal inom samverkansgrupperna under pilotverksamheten. Skolledarförbundet var först kritiskt till att försöksverksamheten inleddes utan samverkan. Lärarnas Riksförbund hade synpunkter på att barn skulle vara med och fatta den här typen av beslut.

– Vi fick bromsa och processade detta under våren 2016 i samverkansgrupp. Vi trodde inte att det skulle upplevas som kontroversiellt när vi startade försöket, säger Michael Martinson.

Nu finns tydliga riktlinjer kring hur det formella ska gå till kring rekryteringsintervjuerna.

Varken lärarna eller skolledarna inom Lärarförbundet är kritiska. Även Skolledarna och har släppt kritiken. Lärarnas Riksförbund har uttryckt ett principiellt motstånd mot att elever ska få ett ansvar i samband med chefstillsättningar.

– Vi fackliga har ett förtroendeuppdrag och har ansvar gentemot våra medlemmar och arbetsgivare. Vi kan ställas till svars och tvingas avgå ifall vi gör misstag. Det är ett ansvar som man inte kan avkräva elever – i synnerhet inte minderåriga, säger Ragnar Sjölander, ordförande Lärarnas Riksförbund i Stockholms stad.

”Det kändes seriöst att eleverna var med”

Foto: Oskar Kullander

När Anders Fajersson rekryterades som rektor till Midsommar­kransens gymnasium i Stockholm var åtta elever med vid anställningsintervjuerna:

– För mig kändes det självklart att eleverna var med och ett tecken på en seriös rekryteringsprocess. Det var tuffare att svara på elevernas frågor än de andras. Eleverna vågade ställa frågor kring saker som inte fungerat tidigare. Och om mitt ledarskap och tillgänglighet. Man kom inte undan. De ville ha konkreta svar och inget snack om ledarskapsmodeller.

 

ur Lärarförbundets Magasin