Ingår i temat
Tema: Elevmakt
Läs senare

En inflytelserik historia

05 Sep 2016

Stockholms Stadsarkiv

1940–1950-tal

Den första centrala organisationen för Sveriges elevrörelse drar i gång 1938 genom STSE, Sveriges Tekniska Skolors Elevförbund. I Stockholm startar elevsjälv­styrelser på flera skolor. 1948 bildas Stockholms elevorganisation (Seo) som 1952 går upp i Sveriges Elevers Centralorganisation (Seco). Seco drev bland annat frågor om rätten att överklaga betyg, att skolan skulle bli sekulär och att kristendomsämnet skulle göras om till religionskunskap. I dag verkar organisationen under namnet Sveriges Elevkårer efter en rad namnbyten och organisationsförändringar.

1960–1980-tal

Elevråd skrivs in i läroplanen för grundskolan 1962. Elevernas åsikter efterfrågas främst i frågor av social karaktär men även exempelvis om skolmat och läxor. 1976 införs klassråd efter ett riksdagsbeslut. Den politiska debatten om elevers rätt till inflytande är het under 1970- och 80-talet. Men i mitten av 1980-­talet visar Skolöverstyrelsen att bara hälften av högstadieskolorna har klassråd.

1990

Sverige antar FN:s barnkonvention där bland annat barns rätt att uttrycka sina åsikter i frågor som berör dem i exempelvis skolan ingår.

1994

Degerfors Hembygdsförening

Den nya elevorganisationen Sveriges elevråd, Svea, bildas för att kunna organisera elevråd. Fram till dess har Elevorganisationen med rötter i Seco endast låtit elevkårer bli medlemmar. Till en elevkår på en skola måste enskilda elever själva ansluta sig. Det skiljer sig från ett elevråd där alla elever automatiskt omfattas på skolan. 1995 öppnar sig Elevorganisationen också för elevråd.

1997

En försöksverksamhet med lokala styrelser på gymnasieskolor startar efter ett riksdagsbeslut. I den lokala styrelsen hade eleverna majoritet över rektorn och lärare i de frågor som kunde beröra exempelvis utbildningens upplägg eller hur den organiseras, arbetsmiljö, samverkan inom skolan och mycket annat. Försöket pågick fram till 2007 och ett 40-tal gymnasie­skolor deltog.

2012

Seco återgår till att främst organisera elevkårer och man heter nu Sveriges Elevkårer. Både Sveriges Elevkårer och Sveriges Elevråd, Svea, arbetar i dag med att stödja elevorganisationer på skolor. ­Sveriges Elevkårer riktar sig till gymnasieelever medan Svea även vänder sig till elever på grundskolan.

ur Lärarförbundets Magasin