Läs senare

En schyst arbetsmiljö måste komma först

av Gertrud Svensén
28 mar 2017
28 mar 2017

Den vanligaste anledningen till att bli sjukskriven i dag är en psykiatrisk diagnos. Allra vanligast är reaktioner på svår stress. Det är som en bomb som redan har tickat färdigt och briserat. Mellan år 2010 och 2015 ökade stressdiagnoserna med 119 procent.

Så vad är det som gör oss sjuka? Jobbet, är svaret för många – inte minst för kvinnor. I dagarna presenterade Arbetsmiljöverket slutsatserna av sitt projekt om kvinnors arbetsmiljö. Där framgår att risken att bli sjuk av jobbet är större för kvinnor än för män. Det beror inte på skillnader i biologi, utan på att kvinnor och män arbetar i olika sektorer, med olika uppgifter, och därmed utsätts för olika arbetsmiljörisker. Kvinnor arbetar oftare i kontaktyrken där den emotionella belastningen är hög. I kvinnodominerade branscher som till exempel hemtjänsten (och förskolan/skolan!) är antalet medarbetare per chef många gånger högre än på mansdominerade arbetsplatser.

Risken att bli sjuk hänger tydligt ihop med organisatoriska och sociala faktorer på jobbet, slår Arbetsmiljöverket fast. Därför finns också lösningen på organisatorisk – inte individuell – nivå.

Även du är arbetstagare med rätt att slippa bli sjuk av jobbet.

Ändå är det ofta just där, hos individen, som slaget om arbetsmiljön och hälsan står.

En undersökning som tidningen Chef gjorde förra året visade till exempel att drygt hälften av cheferna tränade sin mentala hälsa genom yoga, meditation och mindfulness. Allt fler företag erbjuder också sina anställda kurser i mindfulness som ett sätt att motverka stress.

Mindfulness är en meditationsteknik som går ut på att vara medvetet närvarande, med en nyfiket accepterande inställning. Jag har själv testat det på jobbet och jag vet att många människor har stor hjälp av att lära sig slappna av och att få en mer förlåtande inställning till sig själv och sin omgivning.

Det är naturligtvis inget fel i det. Men jag tror att vi är illa ute om vi lägger för stor kraft på att bekämpa symtom – stress, sjukskrivningar, känslor av otillräcklighet – och missar att gå till själva sjukdomskällan – hög arbetsbelastning, orimliga krav, bristande resurser. Då läggs ansvaret för det som inte fungerar på individen och inte där det hör hemma: i organisationen. Dessutom riskerar problemen att finnas kvar, olösta. ”Mindfulness kan bli som att lägga ett plåster på ett öppet köttsår”, som Carl Cederström, docent i företagsekonomi, nyligen uttryckte det i en intervju i Svenska Dagbladet.

Skolan är en plats som är utsatt för hård press. Alldeles för många lärare, förskollärare och fritids­pedagoger är sjukskrivna på grund av stress, och ansvaret för det systematiska arbetsmiljöarbetet vilar tungt på dig som skolledare.

Men även du är arbetstagare med rätt att slippa bli sjuk av jobbet. I det här numret av Chef & Ledarskap kan du ta del av dina kollegors erfarenheter av stress – och hur de har gjort för att motverka den. Med hopp om god läsning och färre öppna köttsår i framtiden!

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com