Ingår i temat
En chef i tiden
Läs senare

”Ett sätt att ta till vara engagemang”

En chef i tidenMedskapande ledarskap behövs när skolan ställs inför nya utmaningar, menar rektorsutbildaren Thomas Söderberg.

Thomas Söderberg, utbildningsledare på rektorsprogrammet i Uppsala. Foto: Nicke Johansson

Rektorsutbildningen i Uppsala ville ge skolledare bättre förutsättningar för arbetet med nyanlända. Därför beslutade man att erbjuda tidigare deltagare i rektorsprogrammet en kurs i medskapande ledarskap, berättar Thomas Söderberg, utbildningsledare och ansvarig för utbildningens alumnidagar.

Han menar att rektorer måste arbeta mer tillsammans med bland annat civilsamhället för att skolan ska kunna hantera frågor som integration, klimatförändringar, rasism och ökade sociala och ekonomiska klyftor. Det kräver nya arbetssätt och nya vägar att leda och samla upp idéer.

– Medskapande ledarskap kan ge meningsfulla samtal och leda till att man bättre tar vara på allas engagemang och kompetens, säger Thomas Söderberg.

Han förklarar att medskapande ledarskap handlar om att se individerna i sina sociala sammanhang.

– Man kopplar utvecklingsarbetet till medarbetarnas vardag och och tar vara på deras kunskaper om sin verklighet och de lösningar de ser. Bra lösningar kommer genom samarbete och arbete med demokrati i praktiken, säger Thomas Söderberg.

Thomas Söderberg menar att de medskapande ledarskapsmetoder som fungerar bäst i skolan är de som innehåller tre faser: en sökande där man hittar gemensamma frågor och syften, en där lösningar och svar växer fram och en avslutande där man sammanfattar, sorterar och kommer fram till slutsatser och mål.

Under kursen på alumnidagarna fick deltagarna vaska fram frågor utifrån egna tankar kring rollen som rektor. Därefter blev det handfast träning i bland annat world café och open space.

Att många rektorer längtat efter att pröva nya sätt att leda var tydligt. Kursen i medskapande ledarskap blev snabbt fulltecknad när inbjudan gick ut och Uppsala rektorsutbildning har aldrig tidigare fått så mycket positiv respons på sina alumnidagar. I dagsläget finns emellertid inga planer på att permanenta kursen vid rektorsutbildningen.

– Men vi kommer troligen att lägga in sådana här moment i den vanliga rektorsutbildningen och en intern kurs kommer att hållas för alla medarbetare. Vi får se vad det leder till, säger Thomas Söderberg.

Alla artiklar i temat En chef i tiden (8)

ur Lärarförbundets Magasin